Relacja z pierwszego spotkania projektu Karty Różnorodności w Polsce

5 stycznia 2012

8 wrześnie 2011 roku odbyło się spotkanie rozpoczynające prace nad polską wersją Karty Różnorodności.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki następujących firm: British American Tobacco, Danone, Deloitte, Kompania Piwowarska, L’Oreal, PGNiG, PKN Orlen, Provident, PwC, RWE, Telekomunikacja Polska i Totalizator Sportowy oraz przedstawicielki Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Spotkanie otworzyła Mirella Panek-Owsiańska, prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które zaprezentowała ideę Karty Różnorodności. Karta Różnorodności jest to sygnowany przez prezesów i prezeski firm dokument deklarujący określone zachowania i postawy firm wobec różnorodności ich pracowników i pracownic. Polska grupa złożona z firm obecnych na spotkaniu przy wsparciu FOB ma na celu stworzenie polskiej wersji takiej Karty Różnorodności.

Proces tworzenia Karty Różnorodności będzie polegał na wspólnych konsultacjach oraz dialogu środowiska biznesowego z administracją oraz trzecim sektorem i będzie miał charakter procesualny.

Podczas spotkania zostały określone główne obszary różnorodności, które staną się również tematami przewodnimi spotkań z przedstawicielami/przedstawicielkami organizacji, instytucji oraz osób, które są ekspertami/ekspertkami w danym temacie i są gotowi na podzielenie się swoją wiedzą oraz wezmą udział w konsultacjach przy tworzeniu Karty. Na spotkaniu został też poruszony temat szans oraz zagrożeń wynikających z wdrażania Karty Różnorodności w firmie.