Rekrutacja do projektu „Równość szans w biznesie”

2 marca 2017

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej ruszają z ogólnopolskim projektem „Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach” realizowanym w ramach umowy partnerskiej z Fundacją Fundusz Współpracy, Instytutem Spraw Publicznych oraz Fabryką Dobrych Praktyk.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Aby zgłosić się do projektu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Cel projektu: Dostosowanie, wypracowanego w ramach projektu pt. „Równość w biznesie”,  narzędzia wspierającego przedsiębiorstwa w promocji równości płci na stanowiskach kierowniczych w dużych firmach i zwiększaniu uczestnictwa kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych, do specyfiki średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 50 do 249 pracowników). Narzędzie zostanie zostanie przetestowane w 40 i wdrożone w 360 przedsiębiorstwach.

Narzędzie dla dużych przedsiębiorstw jest dostępne na stronie www.rownoscwbiznesie.mrpips.gov.pl.

Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo (firma), w którym pułap liczbowy średniorocznie zatrudnionych pracowników,  w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat, wynikający z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynosi od 50 do 249 osób.

Obecnie prowadzony jest nabór do udziału w I etapie projektu tj. wywiadach pogłębionym (IDI), których celem jest poznanie doświadczeń oraz opinii na temat standardów równości szans mężczyzn i kobiet oraz trudności i wyzwań związanych z równym traktowaniem w miejscu pracy w średnich przedsiębiorstwach.

Organizatorzy zapraszają do wywiadów przedstawicieli działu HR/menedżerów lub osobę zarządzającą przedsiębiorstwem, podejmującą decyzje o polityce kadrowej.

Wywiady są anonimowe.

Więcej informacji na stronie organizatora www.pracodawcyrp.pl