Rekrutacja dojrzałych pracowników tematem drugiego spotkania grupy roboczej poświęconej sytuacji osób +50 na rynku pracy

20 kwietnia 2023

18 kwietnia 2023 r. odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej w cyklu poświęconym sytuacji osób +50 na rynku pracy. W gronie ekspertek i przedstawicieli firm rozmawialiśmy o wyzwaniach i szansach związanych z rekrutacją dojrzałych pracowników.

Jako pierwsza wystąpiła Aneta Kiełczewska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, która zaprezentowała wnioski i refleksje z raportu nt. Ageizmu w Polsce przygotowanego przez PIE. Skupiła się na stereotypach i barierach związanych z wiekiem, które utrudniają zatrudnianie osób +50 oraz ich rozwój w miejscu pracy. Aneta Kiełczewska wspominała także o sytuacjach dyskryminacji i autodyskryminacji pracowników starszych. Ta pierwsza przejawiała się m.in. w specyficznym języku ogłoszeń (“praca w młodym, dynamicznym zespole”), w zatrudnianiu młodej osoby kosztem starszej lub komunikowaniu wprost podczas rozmowy, że wiek jest problemem. Autodyskryminacja z kolei spowodowana jest przekonaniem: “Nie nadaję się, bo jestem na to za stary/za stara”. Przekonanie to często wzmacniane jest komunikatami płynącymi z firm – nastawieniu głównie na młodych pracowników, wykluczaniu dojrzałych pracowników ze szkoleń i możliwości rozwoju.

Drugą ekspertką była dr Małgorzata Majewska, językoznawczyni, która przybliżyła zjawisko zniechęcania poprzez język i trudności w znalezieniu odpowiedniego języka w komunikacji międzypokoleniowej. “To język, który się jeszcze nie wytworzył, cały czas nad nim pracujemy” – tłumaczyła ekspertka.

Kolejne spotkanie grupy roboczej odbędzie się już 6 czerwca w godzinach 12:00-13:00. Tym razem porozmawiamy o rozwiązaniach dla pracowników i pracowniczek oraz o nowym podejściu do produktów i usług w dobie starzenia się społeczeństwa.