Raportowanie „S” w ESG dużym wyzwaniem dla firm

27 sierpnia 2021

W ostatnich latach wzrosło zrozumienie znaczenia i istotności kwestii społecznych dla firm na całym świecie. Coraz więcej uwagi poświęca się związanych z nimi ryzykom i szansom biznesowym, także w kontekście ich związków z wyzwaniami środowiskowymi czy klimatycznymi. Climate Disclosure Standards Board zwraca jednak uwagę na problemy związane z jakością ujawnianych przez firmy danych dotyczących kwestii społecznych.

W wydanej właśnie publikacji  Corporate reporting on social matters CDSB – jedna najważniejszych na świecie organizacji w obszarze ESG, CSR i zrównoważonego rozwoju – wskazuje, że choć istnieje wiele ram i standardów ujawniania informacji przez firmy, to konieczne jest ujednolicenie i uspójnienie wytycznych w obszarze kwestii związanych z m.in. zarządzaniem różnorodnością, prawami człowieka czy przeciwdziałaniem nierównościom. Wyzwaniem nie jest bowiem ilość danych, lecz ich jakość oraz kontekst.

W trzecim kwartale 2021 r. CDSB ma przedstawić propozycję nowych ram sprawozdawczości, będących odpowiedzią na wyzwania związane z elementem „S” w triadzie ESG (E – environmental, S – social responsibility, G – corporate governance).

Szczegóły w publikacji dostępnej w bazie wiedzy tutaj >>