Raport „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia”

23 sierpnia 2012

W ramach projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia” – realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w partnerstwie z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (CEiAPP UJ) oraz Szkołą Główną Handlową zaprezentowano raport „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia”.

Opracowanie dotyczy zachowań, postaw i opinii Polek i Polaków, na temat przejawów dyskryminacji ze względu na płeć, stan cywilny i sytuację rodzinną, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne lub narodowe, „rasę” oraz wyznanie, orientację psychoseksualną i tożsamość płciową.

Głównym celem badania opisywanego w raporcie było dostarczenie informacji na temat opinii społecznych dotyczących grup narażonych na nierówne traktowanie, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów, które odnoszą się do działań podejmowanych przez administrację państwową. Raport jest jednym z trzech najważniejszych elementów projektu, oprócz cyklu konferencji regionalnych w 16 województwach i czterech tematycznych oraz cyklu szkoleń dla przedstawicieli administracji państwowej.

Raport do pobrania na stronie: http://rownetraktowanie.gov.pl