Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki

28 marca 2013

Coraz więcej przedsiębiorstw wprowadza programy i praktyki społeczne oraz środowiskowe do swojej podstawowej działalności biznesowej. Wśród nich, z roku na rok przybywa małych i średnich przedsiębiorstw, rośnie także liczba firm wdrażających długoletnie strategie CSR. Najwięcej dobrych praktyk firm wiąże się z zaangażowaniem społecznym i rozwojem społeczności lokalnych. Kluczowe wyzwania, z jakimi będą musiały zmierzyć się firmy w najbliższym czasie to kwestie związane z odpowiedzialnym inwestowaniem, dbaniem o etykę w łańcuchu dostaw czy komunikacją społeczną – to główne wnioski cyklicznego Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki”.

W tegorocznej edycji Raportu FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” znalazły się 262 praktyki zgłoszone przez 106 firm. 19 przedsiębiorstw w tym gronie reprezentuje sektor MŚP. Zebrane w raporcie dobre praktyki CSR, czyli sprawdzone działania, programy lub projekty realizowane przez firmy zakwalifikowano  w 7 obszarach, zgodnie z normą ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki/aspekty pracownicze, środowisko naturalne, uczciwe praktyki rynkowe, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej.

Najwięcej praktyk firmy zgłosiły w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Dotyczą one m.in. profilaktyki zdrowotnej, tworzenia miejsc pracy i edukacji dzieci i młodzieży, działań charytatywno-filantropijnych czy wspierania nauki. W ramach obszaru miejsce pracy zgłoszono 60 praktyk. Najpopularniejsze są poświęcone adaptacji i integracji pracowników, wolontariatowi pracowniczemu, firmie przyjaznej rodzicom, elastycznym formom pracy oraz coraz popularniejszemu zagadnieniu jakim jest work-life balance.

Praktyki z obszaru środowiska naturalnego to głównie ekoefektywność, edukacja ekologiczna, zrównoważony transport, recykling czy programy prośrodowiskowe. Nadal prym wiodą rozwiązania przekładające się na konkretne oszczędności. Dodatkowo, w ramach ładu organizacyjnego znalazły się raportowanie społeczne, dialog z interesariuszami oraz etyka. Dostępność produktów i usług, edukacja konsumentów, ekoznakowanie i ułatwienia dla klientów to główne działania w ramach praktyk w kategorii zagadnienia konsumenckie. Wśród uczciwych praktyk operacyjnych znalazły się: edukacja rynku, relacje z dostawcami a także dialog i konsultacje z interesariuszami. Natomiast prawa człowieka, podobnie jak w ubiegłych latach, opierają się na zarządzaniu różnorodnością oraz programach edukacyjnych.

Zadaniem ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu jeden z zauważalnych w Raporcie trendów to uwzględnianie kwestii środowiskowo-klimatycznych funkcjonowania przedsiębiorstwa. Polska staje się miejscem coraz większej ilości inwestycji, także w sektorach produkcji czy wydobycia surowców. Coraz więcej programów poświęconych jest edukacji i uświadamianiu konsumentów o ich prawach, potrzebę taką, widać szczególnie w sektorze usług finansowych. Duże firmy, w tym spółki notowane na GPW coraz częściej rozumieją wpływ swoich działań na realną atrakcyjność wśród inwestorów, a zagadnienie odpowiedzialnego inwestowania zdobywa coraz więcej zwolenników.

– Raport pokazuje, że  koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jest w Polsce coraz szerzej znana i coraz lepiej rozumiana, ale sceptycyzm wobec działań przedsiębiorców, w tym aktywności z zakresu CSR, pozostaje wysoki. Polscy przedsiębiorcy powinni rozpocząć dialog z interesariuszami i konsumentami, instytucje finansowe promować znaczenie odpowiedzialnego inwestowania, uczelnie i środowiska naukowe powinny zadać sobie pytanie, czy nadszedł już czas, aby zacząć uczyć zarządzania i ekonomii bez oderwania od etyki i odpowiedzialności a ustawodawcy, jak wspierać rozwój odpowiedzialnego biznesu. Odpowiedzialność to zadanie dla nas wszystkich – podkreśla Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum  Odpowiedzialnego Biznesu.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to kompleksowa, cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu wydawana od 2002 roku. Raport jest jedynym całościowym opracowaniem podsumowującym najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w naszym kraju. Opracowanie zawiera także przegląd aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Raport dostępny jest także w formie elektronicznej, w formatach: PDF, MOBI, EPUB– zamieszczonych w portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl.

Raport do pobrania tutaj

Źródło: odpowiedzialnybiznes.pl