Raport o przestrzeganiu praw człowieka

11 marca 2014

Stworzenie raportu „2013 Human Rights Reports” na temat przestrzegania praw człowieka przez międzynarodową społeczność jest obowiązkiem sekretarza stanu USA. Raport jest zbiorem informacji na temat respektowania i łamania praw człowieka we wszystkich krajach świata.

W publikacji znajdziemy opisy dobrych praktyk w zakresie przestrzegania podstawowych ludzkich praw i walki o nie (Libia, Egipt, Birma), ale również przykłady drastycznego ich łamania (Syria). Zwrócono również uwagę na sposób wybierania władz, wolność wyborów oraz problemy korupcji. Poświęcono także więcej miejsca na kwestie osób LGBT oraz niepełnosprawnych.

Raport podkreśla, że kraje respektujące prawa człowieka mają lepszą pozycję na arenie międzynarodowej, a ich mieszkańcy czują się bezpiecznie.

Z raportu wynika, iż największym problemem w Polsce jest nieefektywny system sądowniczy. Zwrócono również uwagę na umarzanie przez policję dochodzeń w kwestii antyseminckich i ksenofobicznych zachowań i traktowanie ich jako czynów niskiej szkodliwości społecznej. Problemem jest również korupcja, uciążliwość procedur zgłaszania przemocy domowej oraz dyskryminacja kobiet na rynku pracy. 

Raport nie przedstawia wszystkich przejawów łamania praw człowieka, wskazuje jednak na te które były szczególnie widoczne w 2013 roku.

Raport jest dostępny TUTAJ.