Raport Deloitte – Kobiety i władza w biznesie

22 października 2012

Firma Deloitte opublikowała raport z badania „Kobiety i władza w biznesie”, którego celem było poznanie mechanizmów budowania wpływu w organizacji oraz pokazanie korzyści i ewentualnego ryzyka wiążącego się z wyborem określonych taktyk wpływu. Na podstawie analizy konkretnych zachowań menedżerów, kobiet i mężczyzn, wyodrębniono trzy grupy taktyk wpływu i ich sposób zastosowania w relacji z szefem, współpracownikiem, podwładnym i osobami niezależnymi służbowo.

Badanie, na podstawie którego powstał raport, zostało przeprowadzone metodą kwestionariusza internetowego w czerwcu i lipcu 2012 roku, na grupie 242 menedżerów (131 kobiet, 111 mężczyzn), spośród największych polskich przedsiębiorstw z różnych branż. Równolegle przeprowadzono wywiady pogłębione z 12 menedżerami wyższego szczebla.

Wyniki pokazują, że istnieją różnice między kobietami i mężczyznami menedżerami w wyborze taktyk budowania wpływu i zdobywania władzy w organizacjach (szczególnie dotyczy to menedżerów na najwyższych stanowiskach). Kobiety najczęściej wykorzystują perswazyjne taktyki wpływu, które to pomagają w pozyskiwaniu zaufania i zaangażowania pracowników, a co za tym idzie przyczyniają się do stabilizacji i umocnienia pozycji firmy na rynku. Mężczyźni natomiast częściej sięgają po taktyki wymiany i wymuszania, co przekłada się na ich skuteczność w trudnych sytuacjach wymagających na przykład szybkiej interwencji i natychmiastowego działania. Takie taktyki są skuteczne w niepewnym środowisku, kiedy są potrzebne błyskawiczne zmiany w organizacji.

Firma musi dostrzegać różnice w technikach wywierania wpływu, a osoby sprawujące w niej władzę powinny świadomie z nich korzystać. W przeciwnym wypadku organizacja jest narażona na nierównomierny rozwój wywołany nadreprezentacją jednego ze sposobów budowania władzy.

Pełny raport z badania.

Źródło: deloitte.com