Ranking najbardziej „zrównoważonych” korporacji

29 stycznia 2018

Kanadyjski magazyn Corporate Knights ogłosił podczas Światowego Szczytu Ekonomicznego w Davos XIV doroczny ranking Global 100 najbardziej zrównoważonych korporacji na świecie. 100 organizacji zostało wyłonionych z puli 5 994 spółek notowanych na giełdzie – każda z nich została oceniona, z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji, na podstawie 17 wskaźników środowiskowych, społecznych i dotyczących zarządzania. Firmy, które znalazły się w najlepszej setce Global 100 pochodzą z 22 krajów i obejmują wszystkie sektory gospodarki.

Ranking publikowany jest od 2005 roku, zawsze w styczniu podczas Światowego Forum Ekonomicznego i oparty jest na ogólnie dostępnych danych (danych finansowych, raportach społecznych firm). Firmy wybierane do rankingu Global 100 są analizowane, porównywane z podobnymi przedsiębiorstwami w branży i oceniane pod kątem wskaźników dotyczących m.in. zatrudnienia, zarządzania ryzykiem i działania w zakresie relacji z interesariuszami, na rzecz ograniczenia wpływu firmy na środowisko, wspierania różnorodności w zarządach.

W tym roku na pierwszym miejscu zestawienia znalazła się francuska firma Dassault Systèmes, w uznaniu wprowadzania zrównoważonych innowacji. Wśród wyróżnionych firm są globalne oddziały firm, które są w Polsce partnerami Forum Odpowiedzialnego biznesu (Siemens, Sanofi, BNP Paribas, Nestle, L’Oreal).

Czytaj więcej (w języku angielskim) >> 

źródło: Corporate Knights