Ranking instytucji finansowych dbających o równość zawodową i społeczną osób LGBT+

7 czerwca 2021

Redakcja cashless.pl prezentuje pierwszy raport „Cashless dla równości”, a w nim Ranking instytucji dbających o równość zawodową i społeczną osób LGBT+. Partnerem merytorycznym publikacji jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dokument powstał na podstawie danych uzyskanych wiosną tego roku od działających w Polsce firm oraz organizacji finansowych i okołofinansowych. W sytuacji ograniczania praw mniejszości, wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej dyskryminacyjnych wypowiedzi, redakcja cashless.pl postanowiła sprawdzić, na jakie wsparcie instytucji finansowych mogą liczyć pracownicy oraz lokalne społeczności LGBT+.

– Z wielką przyjemnością powitaliśmy inicjatywę portalu cashless. pl dotyczącą przygotowania rankingu instytucji finansowych dbających o równość zawodową i społeczną osób LGBT+. Jako Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja koordynująca w Polsce Kartę Różnorodności, realizujemy wiele projektów, których celem jest upowszechnianie zarządzania różnorodnością i budowanie włączających miejsc pracy. Chętnie też wspieramy i promujemy inicjatywy, którym przyświecają podobne cele i wartości. Współpraca jest bardzo ważna i potrzebna, przede wszystkim dlatego, że dużo w tym zakresie mamy w Polsce wciąż do zrobienia – pisze we wstępie do publikacji Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Ranking

Za odpowiedzi w ankiecie można było zdobyć maksymalne 100 pkt. Po zsumowaniu punktów ranking przedstawia się następująco:

Wyniki badania pokazują, że prawie we wszystkich ankietowanych przez cashless.pl podmiotach przeprowadza się szkolenia antydyskryminacyjne z wyraźnym uwzględnieniem dyskryminacji na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Gorzej jest już z dbaniem o odpowiednie postawy przełożonych. W tym przypadku twierdząco na pytania o szkolenia dla szefów odpowiedziała połowa ankietowanych. Pracownicy prawie 64 proc. pytanych firm mogą w anonimowych ankietach identyfikować przejawy dyskryminacji związane z ich przynależnością do grupy LGBT+.

Na pytanie o funkcjonowanie grup pracowniczych dla osób LGBT+ pozytywnie odpowiedziało prawie 37 proc. ankietowanych. Tylko 13,5 proc. firm mogło się pochwalić działaniami reklamowymi i marketingowymi skierowanymi do klientów LGBT+. 18,2 proc. zadeklarowało wsparcie finansowe organizacji i aktywistów walczących o równe prawa dla mniejszości, a prawie 41 proc. firm twierdzi, że jasno formułuje wsparcie dla postulatów równościowych w komunikacji zewnętrznej.

Więcej informacji znajdziecie w raporcie „Cashless dla równości” >>

Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które koordynuje Kartę Różnorodności w Polsce.