Ranking instytucji finansowych dbających o równość zawodową i społeczną osób LGBT+

27 czerwca 2022

Redakcja cashless.pl opublikowała „Ranking instytucji finansowych dbających o równość zawodową i społeczną osób LGBT+” w ramach projektu „Cashless dla równości”. Wśród wyróżnionych podmiotów znaleźli się: BNP Paribas, Santander, ING Bank Śląski, Allegro, Credit Agricole. Na łamach publikacji wypowiedziała się Marzena Strzelczak, prezeska zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Rankingowi patronuje Karta Różnorodności.  

Wyniki tegorocznego badania pokazują, że coraz więcej firm i instytucji poważnie traktuje kwestie równościowe. Prawie we wszystkich ankietowanych przez cashless.pl podmiotach (92,9 proc.) przeprowadza się szkolenia antydyskryminacyjne z wyraźnym uwzględnieniem dyskryminacji na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Prawie 68 proc. firm przynajmniej raz na dwa lata przeprowadza wśród pracowników anonimowe ankiety, w których mogą wypowiedzieć się na temat atmosfery pracy, przejawów dyskryminacji i identyfikować się jako osoby LGBT+.

– Cieszą rosnące wyniki uczestników Rankingu oraz to, że jedna z instytucji – BNP Paribas Bank Polska – osiągnęła maksimum punktacji. Niezależnie jednak od uzyskanych dziś jednostkowych rezultatów, najbardziej budujący jest wpływ stworzonego przez Cashless narzędzia na codzienność wielu miejsc pracy. Ranking skłonił kolejne organizacje do przeglądu stosowanych praktyk. W konsekwencji: uzupełnienia ich o te działania, których brak zauważono podczas wypełniania zeszłorocznej ankiety i pracy nad obszarami wymagającymi wsparcia, uzupełnienia procedur, polityk, praktyk. Dziś widać już wyraźnie, że raport „Cashless dla równości” i zaprezentowany w nim Ranking instytucji dbających o równość zawodową i społeczną osób LGBT+ nie tylko budzi coraz większe zainteresowanie polskich pracodawców. A to z kolei, w perspektywie długofalowej, zmienia naszą rzeczywistość – komentuje Marzena Strzelczak, prezeska zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Na pytanie o funkcjonowanie grup pracowniczych dla osób LGBT+ pozytywnie odpowiedziało ponad 46 proc. (37 proc. w 2021 r.) ankietowanych. Mniej niż w ubiegłym roku, bo tylko 7,1 proc. firm mogło się pochwalić działaniami reklamowymi i marketingowymi skierowanymi do klientów LGBT+ w Polsce. Natomiast z 18,2 proc. do 28,6 proc. wzrosła grupa deklarująca wsparcie finansowe organizacji i aktywistów walczących o równe prawa dla mniejszości. Połowa firm twierdzi też, że jasno formułuje wsparcie dla postulatów równościowych w swojej komunikacji zewnętrznej.

Podobnie jak w ubiegłym roku, punkty można było uzyskać m.in. za:

  • dodatkowe świadczenia zdrowotne, ubezpieczeniowe i socjalne osiągalne dla pracowników i ich partnerek lub partnerów na równych prawach bez względu na to, jakiej są płci,
  • dobre praktyki, jakie firma podejmuje w procesie rekrutacji i szkoleń pracowników,
  • grupy pracownicze LGBT+ z budżetem na realizację ich celów,
  • wsparcie organizacji walczących z dyskryminacją.

Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania punktów znajdują się w raporcie.

Pobierz Raport „Cashless dla równości”

Źródło: http://s.csr.pl/rankingcashless