Publikacja wspierająca wdrażanie zarzadzania różnorodnością w miejscu pracy

12 września 2012

Platforma Wymiany Wiedzy i Doświadczeń Narodowych Kart Różnorodności przy Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, do której należą przedstawiciele narodowych Kart Różnorodności, zaprezentowała dokument wspierający implementację zarządzania różnorodnością w firmie.

W publikacji „Implementation Diversity Management Checklist for Support for voluntary initiatives promoting diversity management at the workplace across the EU” poruszane są takie zagadnienia jak: Różnorodność w kontekście biznesowym, struktura zarządzania różnorodnością, mierzenie i monitoring różnorodności, implementacja odgórna i oddolna różnorodności, integracja różnorodności w HR, implementacja różnorodności w łańcuchu dostaw firm i wśród interesariuszy.

Lista powstała w oparciu o kwestionariusz nad którym pracowało około 30 przedstawicieli międzynarodowych korporacji. Checklista służyć ma jako lista kontrolna dla praktyków zarządzania różnorodnością, którzy chcą zweryfikować lub zoptymalizować swoje podejście do wdrażania różnorodności i polityki równego traktowania.

Implementation Diversity Management Checklist for Support for voluntary initiatives promoting diversity management at the workplace across the EU