Publikacja „Pracodawcy przyjaźni rodzinie”

14 lipca 2015

W publikacji zebrano najciekawsze rozwiązania stosowane w firmach, które zgłosiły się do konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny”o Nagrodę Pary Prezydenckiej, który odbył się na początku 2015 r.

Na podstawie badania przeprowadzonego wśród pracowników posiadających dzieci w wieku do 12 lat stwierdzono, że prawie 40% respondentów ma problemy z łączeniem życia zawodowego z wychowywaniem dzieci. Zidentyfikowane zostały główne problemy, które odpowiadają za taki stan rzeczy. W publikacji zebrano przykłady praktycznych działań podejmowanych przez firmy po to, aby te problemy zwalczać, a tym samym – ułatwiać pracownikom łączenie pracy z życiem rodzinnym. Obok dobrych praktyk znalazły się również wypowiedzi ekspertów – członków Kapituły Konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny”.

Publikację można pobrać TUTAJ.