Publikacja „Disability in Sustainability Reporting”

20 kwietnia 2015

Global Reporting Initative we współpracy z Funcjacją ONCE opracowały ważną publikację skierowaną do organiacji zainteresowanych włączaniem aspektu niepełnosprawności do realizowanych strategii społecznej odpowiedzialności. Publikacja „Disability in Sustainability Reporting” stanowi praktyczny przewodnik tworzenia raportów społecznych z uwzględnieniem aspektów odnoszących się do osób z niepełnosprawnością.

Przewodnik ten ma odpowiadać na pytanie, jak firmy powinny komunikować i wdrażać w życie swoje zobowiązanie do respektowania praw osób z niepełnosprawnościami. Zaprezentowano w nim także szereg konkretnych przykładów działań podejmowanych w firmach, które dostrzegły biznesową korzyść w budowaniu kultury włączającej w miejscu pracy oraz kształtowaniu oferty produktów i usług dostosowanej do różnych potrzeb klientów.

Poradnik w języku angielskim można pobrać w dziale Publikacje.

Źródło: CSR-D.pl.