Przewodnik – stereotypy i płeć w miejscu pracy

6 maja 2013

IMS – Entreprendre pour la Cité zaprezentowała przewodnik „Guide on Stereotypes and Gender: how to understand and tackle stereotypes in the workplace” („Stereotypy a płeć – jak zrozumieć i rozwiązać problem stereotypów w miejscu pracy”).

We Francji pomimo prawnych obowiązków nakładanych na firmy, równość pomiędzy kobietami i mężczyznami w miejscu pracy jest daleka od doskonałości. Przewodnik został stworzony dzięki ilościowych i jakościowych badaniach przeprowadzonych na próbie 1200 managerów w 9 firmach – członkach IMS. Wskazuje zaangażowanie firm i menedżerów w łagodzeniu stereotypów płciowych, co odgrywa kluczową rolę w przeciwdziałaniu dyskryminacji w miejscu pracy.

Źródło: imsentreprendre.com