Przewodnik po prawach człowieka dla MSP

18 marca 2013

Prawa człowieka są coraz bardziej istotnym elementem społecznej odpowiedzialności biznesu. Wytyczne ONZ w zakresie Biznesu i Praw Człowieka określają, co firmy i rządy powinny zrobić, aby uniknąć i odpowiednio reagować na ewentualne negatywne skutki łamania praw człowieka przez biznes. UE zachęca i przyczynia się do realizacji Zasadam ONZ. Wiele państw członkowskich UE opracowuje Krajowy Plan Wdrażania Wytycznych ONZ

Komisja Europejska pragnie wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa europejskie, aby mogły w pełni wykorzystywać swój potencjał. Pragniemy tworzyć warunki, w których staną się one tym, czym mogą się stać: promotorami innowacyjności, twórcami miejsc pracy i dobrobytu oraz globalnymi liderami w zakresie praktyk i doskonałości biznesowej. Wiemy, że ogromna większość właścicieli i menedżerów mniejszych firm stara się okazywać szacunek swoim pracownikom, a także innym osobom, z którymi stykają się w działalności biznesowej. Na nowoczesnym rynku taka postawa jest jednym z wyznaczników doskonałego, konkurencyjnego przedsiębiorstwa – czytamy we wstępie Joanny Drake, Zastępcy Przedstawiciela Komisji Europejskiej ds. MŚP.

Źródło: ec.europa.eu