Przewodnik dla firm „Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca”

19 stycznia 2015

Faktem jest, że firmy mające w swoich zarządach kobiety, osiągają lepsze wyniki finansowe niż firmy, które nie mają ich w swoich władzach. Mimo to, choć wśród ogółu kadry kierowniczej w Polsce panie stanowią 39,8%, w zarządach i radach nadzorczych jest ich tylko 15%. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, realizując projekt „Równość w Biznesie”, chce to zmienić.

Badania McKinsey(1) wskazują, że wyższy udział kobiet w radach nadzorczych oraz zarządach firm przekłada się na lepsze wyniki finansowe i wyższą rentowność przedsiębiorstw. Więcej kobiet w zarządzaniu to także niekwestionowana przewaga konkurencyjna – wydajność takich zespołów jest większa, a produkty i usługi są lepiej dopasowane do potrzeb klientów i klientek. To wszystko tłumaczy, dlaczego aż 77 spośród stu najwyżej wycenianych marek świata ma w swoich zarządach kobiety. Niestety polscy przedsiębiorcy nie dostrzegają w pełni tego potencjału. Projekt „Równość w biznesie” wychodzi im naprzeciw.

Po raz pierwszy w Polsce

Jak dowodzą badania przeprowadzone na zlecenie MPiPS(2), wśród Polek i Polaków rośnie akceptacja dla zwiększenia obecności kobiet na najwyższych stanowiskach w biznesie oraz działań, które by ten proces przyspieszyły. Jednak większą otwartość na zwiększanie udziału kobiet we władzach firm wykazuje społeczeństwo jako całość (46% badanych określa obecny udział kobiet w zarządach firm jako dość niski), a mniejszą przedstawiciele biznesu i menedżerowie. Co zrobić, by to zmienić?

Przewodnik dla firm „Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca” jest pierwszą tego typu publikacją w Polsce: – Jest kompleksowy pod względem zawartości. Można w nim znaleźć nie tylko analizę prawną, aktualne dane statystyczne i kontekst kulturowy związany z obecnością kobiet w biznesie, ale także zestaw praktycznych podpowiedzi i rozwiązań, których wprowadzenie w firmie przyniesie konkretne korzyści ekonomiczne – zapewnia Jolanta Waszkiewicz, koordynatorka projektu „Równość w biznesie”.

Trzy w jednym

Ekspertom opracowującym przewodnik zależało na tym, by jego wymiar praktyczny był najistotniejszy. Publikacja kierowana jest bowiem do osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, rozwojem zawodowym, polityką zatrudnienia, ale także przedsiębiorców, właścicieli/właścicielek firm. Poza zestawem solidnej wiedzy merytorycznej, w publikacji znalazły się zatem także dobre praktyki biznesowe w obszarze równości szans, by pokazać sprawdzone na polskim gruncie możliwości działania. Firmy mogą także skorzystać z gotowego scenariusza autorskiego programu szkolenia równościowego. Przewodnik zawiera również katalog narzędzi, ułatwiających wdrażanie działań równościowych, m.in. ankietę do oceny miejsca pracy pod kątem standardów równościowych, przykładową prezentację na spotkanie z zarządem.

Przewodnik „Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca” z kompletem narzędzi jest dostępny bezpłatnie. POBIERZ

Przypisy:
(1) Women Matter: gender diversity, a corporate performance driver, McKinsey & Company, 2007 oraz 2010.
(2) Równość kobiet i mężczyzn z procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej, TNS Polska dla Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2013.

Źródło: informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej