Przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu Raporty Społeczne

26 lipca 2017

Firmy i organizacje, które przygotowały raport z zakresu CSR / zrównoważonego rozwoju, mogą go zgłosić do konkursu Raporty Społeczne. Nabór publikacji trwa do 7 sierpnia (przedłużony termin zgłoszeń) i odbywa się przez stronę raportyspoleczne.pl.

Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. Co roku nagradzane są najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W obecnej, 11. edycji konkursu publikacje można zgłaszać jeszcze do 7 sierpnia do godz. 12 przez formularz dostępny na stronie raportyspoleczne.pl. Organizatorzy zdecydowali o przedłużeniu terminu zgłoszeń ze względu na prośby firm finalizujących przygotowanie raportów. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania pozafinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Dzięki tej inicjatywie wyróżniane są przedsiębiorstwa i organizacje, które nie tylko prowadzą działalność, biorąc pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Konkurs przyczynia się do transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami. Stanowi też dobre źródło inspiracji do tego, w jaki sposób ujawniać dane niefinansowe. Jest to ważne w perspektywie obowiązującego od 2017 r. obowiązkowego raportowania niefinansowego obejmującego największe firmy w Polsce.

Jury eksperckie spośród zgłoszonych raportów wybierze najlepsze w kategoriach: nagroda główna nagroda za najlepszy debiut, a także zdecyduje o wyróżnieniach. Najlepsze raporty wskażą również dziennikarze i internauci. W poprzedniej edycji konkursu wyróżniono raporty w dwóch dodatkowych kategoriach: nagroda Ministra Rozwoju i nagroda Giełdy Papierów Wartościowych. Ogłoszenie wyników nastąpi na początku października.

– Raporty społeczne stanowią jedno z kluczowych narzędzi do prezentowania prowadzonej przez firmę działalności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. O tę aktywność coraz częściej pytają klienci, pracownicy czy inwestorzy. Udział w konkursie pozwala na szerszą komunikację wydanego raportu, a przez to na informowanie swoich interesariuszy o zaangażowaniu społecznym, środowiskowym czy dotyczącym ładu organizacyjnego. Zachęcam więc do udziału w konkursie Raporty Społeczne – pierwszym takim konkursie w Polsce, który ocenia sposób ujawniania danych niefinansowych – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Obserwując rynek od prawie dziesięciu lat i towarzysząc naszym klientom w przygotowywaniu raportów, ale też odpowiedzialnym zarządzaniu, widzimy, że raporty niefinansowe są coraz częściej wykorzystywane nie tylko jako narzędzie komunikacji, ale też wspierające proces zarządzania kwestiami niefinansowymi w przedsiębiorstwach. Dlatego też, cieszymy się, nie tylko z tego, że liczba raportów zgłaszanych do konkursu co roku rośnie, ale też, że są one coraz lepszej jakości – większość jest przygotowywana w oparciu o Wytyczne GRI. Coraz więcej jest weryfikowany przez niezależny, zewnętrzny podmiot. Pozytywnym trendem jest też wzrost liczby raportów zintegrowanych, pokazujący, że organizacje coraz częściej nie oddzielają kwestii finansowych od niefinansowych – powiedziała Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju, Deloitte

Konkurs Raporty Społeczne odbywa się od 2007 roku. Jego organizatorami jest Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte. Strona internetowa konkursu: raportyspoleczne.pl.