Przeczytaj relację z obchodów Dnia Różnorodności!

27 maja 2014

W piątek 23 maja po raz pierwszy w historii polskiej Karty Różnorodności został zorganizowanyogólnopolski Dzień Różnorodności.

Dzień Różnorodności - PrelegeniciGłównym celem wydarzenia było rozpromowanie tematu różnorodności wśród pracodawców i pracowników/nic. Dzień 23 maja nie był przypadkową datą. Zależało nam bowiem na terminie zbliżonym do 21 maja, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu.

Dniem Różnorodności chcemy zapoczątkować nową tradycję obchodzenia co roku dnia, w którym podejmowane będą dyskusje na temat zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach do tej inicjatywy przyłączą się inne instytucje i firmy z całego kraju, organizując u siebie różnego rodzaju akcje promujące tolerancję i równouprawnienie w miejscu pracy.

Tegoroczne obchody podzielone były na trzy części. PIERWSZA Z NICH – seminarium „Zarządzanie różnorodnością krok po kroku” – odbyła się w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Wybór miejsca podkreślał międzynarodowy charakter Karty Różnorodności – Karta jest bowiem inicjatywą europejską zapoczątkowaną we Francji, a obecną już w 12 krajach europejskich, o czym przypomniał Zbigniew Gniatkowski, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, otwierając spotkanie 23 maja.

Dzień Różnorodności_warsztat w WarsztacieGościem specjalnym wydarzenia był dr Ian Dodds, międzynarodowy ekspert w dziedzinie wdrażania polityki różnorodności. W swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie liderów we wdrażaniu polityki różnorodności w miejscu pracy. Nie wystarczą deklaracje czy rozwiązania legislacyjne. Według pokazanych przez eksperta badań 80-90% zachowań w organizacji jest wypadkową zachowań liderów – dlatego to z nimi powinno się pracować i to pracować od podstaw – podkreślając, że różnorodność to nie tylko różnice w wieku, płci czy orientacji seksualnej, ale także w zainteresowaniach, talentach i kompetencjach. „Zarządzanie różnorodnością staje się więc zarządzaniem potencjałem i talentami pracowników i pracownic” – podkreślał Ian. Prelegent wskazywał również na korzyści, wyzwania, a także etapy zarządzania różnorodnością w firmie (kładąc duży nacisk na diagnozę organizacji, a także włączanie do dyskusji różnorodnych grup pracowników/nic).

Wątek ten rozwijany był również w panelu dyskusyjnym, w którym udział wzięli: dr Ian Dodds, Monika Ksieniewicz (Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania), Joanna Malinowska-Parzydło (Prezes Personal Brand Institute Poland), Andy Williams (Dyrektor British Council Poland) oraz Agata Woszczyk (Dyrektor Departamentu Szkoleń i Rozwoju, Bank BPH – GE Capital). Myślą przewodnią dyskusji była refleksja, że w ideę różnorodności trzeba wierzyć, aby móc ją efektywnie i wiarygodnie wprowadzić w życie. Samo podpisanie Karty Różnorodności to dopiero początek drogi. Drugim bardzo ważnym aspektem podkreślanym w dyskusji, było przełożenie zarządzania różnorodnością na konkretne cele i wskaźniki efektywności, z których rozliczani będą menedżerowie. „To długoletnia praca nad zakrzewieniem tolerancji i poczucia szacunku. Szacunku do różnorodności nie można zadekretować” – podkreślił prezes Henkel Polska, który włączył się do dyskusji.

Nowi sygnatariusze Karty Roznorodnosci_Dzien RoznorodnociW trakcie obchodów Dnia Różnorodności do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności dołączyły trzy nowe firmy: ArcelorMittal Poland, Henkel Polska i Sephora Polska – których przedstawiciele po podpisaniu deklaracji otrzymali dyplomy z rąk Prezeski FOB – Mirelli Panek-Owsiańskiej. Serdecznie gratulujemy!

W DRUGIEJ CZĘŚCI obchodów, wycieczce autobusowej po Warszawie różnorodnej, poprzez zakamarki różnorodnej stolicy przeprowadzała nas Sylwia Chutnik – działaczka, aktywistka na rzecz równouprawnienia oraz przewodniczka po Warszawie. Uczestnicy i uczestniczki mieli okazję zobaczyć miejsca, które kojarzą się z wielokulturowością w stolicy, kwestiami równouprawnienia kobiet, życiem osób nieheteroseksualnych, wykluczeniem ekonomicznym czy architektonicznym w mieście.

TRZECIA CZĘŚĆ Dnia Różnorodności, która odbyła się w Warsztacie przy Pl. Konstytucji (lokalu udostępnionym przez Urząd m.st. Warszawy), poświęcona była warsztatom i networkingowi.

Najpierw uczestniczki Dnia Różnorodności (panie były najbardziej wytrwałe!) wzięły udział w warsztacie „Jak być ambasadorem/rką równości w miejscu pracy”, prowadzonym przez Michała Pawlęgę (trenera antydyskryminacyjnego). Podczas spotkania dyskutowano o tożsamości i niezbywalnych cechach człowieka, które mogą wpływać na nierówne traktowanie przez pracodawców i innych pracowników/ce. Następnie zaś w grupach zastanawiano się, jakie działania – formalne i nieformalne – może podejmować ambasador/ka równości, a także jakimi kompetencjami powinien/powinna się cechować.

Ostatnim punktem Dnia Różnorodności były „Stoliki Doradcze”. Uczestniczki podzieliły się na kilka grup, w których z ekspertami i ekspertkami z organizacji pozarządowych dyskutowano o praktycznych aspektach zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Stoliki były poświęcone takim tematom, jak: wielokulturowe zespoły w firmie, osoby LGBT w miejscu pracy, pracownicy i pracownice z niepełnosprawnościami, a także zarządzanie wiekiem w organizacji. W Stolikach wzięli udział przedstawiciele/lki takich organizacji jak:

  • Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
  • Fundacja Aktywizacja
  • Fundacja Centrum Iqraa
  • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
  • Kampania Przeciw Homofobii
  • Fundacja dla Somalii
  • Polska Akcja Humanitarna
  • Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ
  • Stowarzyszenie Lambda Warszawa

Dzień Różnorodności był doskonałą okazją do zdobycia wiedzy i inspiracji na temat zarządzania różnorodnością, a także spotkania się w gronie ludzi, zainteresowanych tematem.

Relację przygotowała Agata Gruszecka-Tieśluk (FOB)