Przeczytaj relację z Dnia Różnorodności!

27 maja 2015

II Ogólnopolski Dzień Różnorodności rozpoczął się słonecznie i muzycznie. Gości powitał dźwięk kontrabasu rozchodzący się z bramy jednego z pofabrycznych budynków na warszawskiej Woli. Drogowskazem miały być też symboliczne barwy Karty Różnorodności, którymi oznaczono miejsce spotkania. – Mamy nadzieję, że ta niecodzienna przestrzeń pozwoli nam wyjść poza sztywne ramy schematów i spojrzeć na różnorodność z innej niż zazwyczaj perspektywy – mówiła podczas otwarcia Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

II Ogólnopolski Dzień Różnordoności - nowi sygnatariusze Karty Różnorodności w Polsce

Spotkanie otworzył minister Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (które od lat jest patronem honorowym Karty). – W różnorodności jest niewykorzystany potencjał. Rynek w Polsce się zmienia i staje się rynkiem pracownika. Tylko firmy, które nauczą się budować pozytywny klimat organizacyjny, będą w stanie zachęcić do współpracy prawdziwe talenty. Nowe pokolenie ma wiele atutów, ale bierze pod lupę renomę organizacji. Otwarcie na różnorodność tę renomę buduje.przekonywał minister Męcina.

Osią tego nowego spojrzenia miało być motto spotkania, zgodnie z którym zarządzanie różnorodnością zaczyna się od głowy. A więc na etapie, w którym nie tylko rodzi się myślenie o różnorodności, lecz także podejmowane są decyzje – kluczowe zarówno z indywidualnego, jak i biznesowego punktu widzenia. O tym, jaki wpływ na te decyzje mogą mieć nieuświadomione uprzedzenia, opowiadał gość specjalny tegorocznego spotkania, Manfred Wondrak, ekspert zarządzania różnorodnością z Austrii. – Każdego dnia dokonujemy wyborów, które faworyzują jedne grupy osób, a tymczasem drugie dyskryminują – mówił Wondrak – Nikt z nas nie jest całkowicie wolny od nieuświadomionych uprzedzeń. Podobnie jak od stereotypów, które niekiedy bywają bardzo krzywdzące. Jednak zarówno w życiu osobistym, jak i w środowisku pracy, istnieją sposoby, aby z nimi walczyć.

Między innymi właśnie o przeciwdziałaniu uprzedzeniom debatowali goście panelu dyskusyjnego: Konrad Ciesiołkiewicz – Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i CSR w Orange Polska, Karolina Kędziora – Wiceprezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Marek Śliboda – Prezes Marco, Dorota Jaślan – trenerka biznesu oraz Manfred Wondrak. Przedmiotem ich dyskusji był z jednej strony proces postrzegania i kategoryzowania rzeczywistości oraz identyfikowania i zwalczania stereotypów, z drugiej zaś – znaczenie przywództwa w budowaniu otwartych i włączających struktur organizacyjnych. Rozmowa dotyczyła więc nie tylko związku między indywidualnym sposobem postrzegania różnorodności a efektywnością pracy zespołowej, lecz także roli, jaką w tym kontekście odgrywa lider organizacji.

Piątkowe spotkanie było także okazją do powitania kolejnych organizacji w gronie sygnatariuszy Karty: General Electric Company Polska, Instytut Lotnictwa, Polpharma, Skanska oraz Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego. Jako pierwsza instytucja publiczna deklarację podpisał w tym roku także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oznacza to, że obecnie Karta Różnorodności w Polsce skupia już XXX sygnatariuszy.

Po części oficjalnej uczestnicy II Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności mieli okazję wziąć udział w inspirujących dyskusjach i warsztatach poświęconych zwalczaniu stereotypów oraz budowaniu odpowiedzialnego przywództwa. Dzielili się własnymi doświadczeniami z życia zawodowego i poznawali metody, które mogą pomóc w zwalczaniu uprzedzeń. Warsztaty prowadziły ekspertki zewnętrzne (Agnieszka Sznajder, Agata Spała i Katarzyna Ścieszka) oraz praktyczki z firm: Deloitte, EDF Polska i Orange Polska. – Chcielibyśmy, aby udział w tym wydarzeniu był wartościowym doświadczeniem, które zaowocuje dalszymi działaniami na poziomie lokalnym. Mamy nadzieję, że w ten sposób nie tylko zachęcimy uczestników do odkrywania potencjału różnorodności, lecz także zainspirujemy ich do inicjowania i wdrażania własnych projektów na rzecz promocji różnorodności w swoich miejscach pracy – podkreślała Ewa Leśnowolska, koordynatorka Karty Różnorodności w Polsce.

Patroni Honorowi II Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności:
Prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocnik Rządu Do Spraw Równego Traktowania oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Patroni Medialni II Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności:
GazetaPraca.pl, Harvard Business Review Polska, Radio RDC, Personel i Zarządzanie, CR Navigator i HR Biznes.