Program Twoja Rodzina – CEMEX Polska

12 marca 2015

Specjalnie z myślą o pracownikach będących rodzicami dzieci w różnym wieku (od niemowlęcia do ukończenia szkoły podstawowej) CEMEX stworzył program świadczeń TWOJA RODZINA. Największą grupę beneficjentów programu stanowią pracownicy w grupie wiekowej 30-50 lat. Organizatorzy  w ramach tej inicjatywy starali się zaadresować różne potrzeby rodziców i wesprzeć ich w poszczególnych etapach rodzicielstwa.

W portfolio świadczeń pakietu TWOJA RODZINA znajdują się m.in: premia „becikowa”, elastyczny czas pracy pozwalający na godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych, dostęp dla rodziców przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych do e-szkoleń interpersonalnych, dodatkowe urlopy oraz dofinansowanie kolonii dla dzieci. Tak jak wszystkie inne świadczenia – tak i program TWOJA RODZINA jest kierowany do rodziców bez względu na charakter związku oraz obejmuje dzieci biologiczne jak i adoptowane.