Prezydent Wrocławia powołał doradcę społecznego ds. tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii

4 lutego 2019

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrocławiu Bartłomiej Ciążyński został mianowany doradcą społecznym prezydenta Wrocławia ds. tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii. Będzie m.in. współpracował z organizacjami pozarządowymi i Urzędem Miejskim w zakresie zapobiegania zachowaniom ksenofobicznym i przejawom dyskryminacji, prowadził kampanie informacyjne, promujące tolerancję i otwartość na inne kultury. Skupi się także na proponowaniu nowych rozwiązań legislacyjnych. 

– Tolerancja, otwartość, różnorodność, równość i sprawiedliwość społeczna to dla mnie kluczowe słowa, za którymi muszą iść jednak konkretne działania. Dlatego właśnie powołuję swojego doradcę ds. tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii. Siłą naszego miasta jest otwartość i różnorodność. Wierzę, że Bartłomiej pomoże nam jeszcze mocniej walczyć o to, co jest także testamentem Pawła Adamowicza. Bo słowa mają znaczenie. – argumentuje swoją decyzję  prezydent Jacek Sutryk.

Za bardzo ważne nowy doradca prezydenta uważa działania edukacyjne – wśród młodych, jak i dorosłych wrocławian – które powinny i mogą uczyć tolerancji i szacunku do innych, do ich wyglądu, poglądów, wyznawanych wartości.

Prezydent zwrócił też uwagę, że do takich działań potrzebna jest również dobra współpraca z policją, prokuraturą, a także madre sygnały, płynące ze strony klasy politycznej i rzetelne ustawodawstwo. – Wierzę, że te wszystkie połączone działania i wytężona praca są nas w stanie uchronić przed złem, którego czasami doświadczamy na ulicach Wrocławia. Ci wszyscy, którzy będą wznosić wrogie okrzyki wobec kogokolwiek, którzy będą palić czyjekolwiek portrety – nieważne, czy osób publicznych, czy nie, polityków czy niepolityków – będą przez nas ścigani. Na takie zachowania w przestrzeni Wrocławia nie ma miejsca – podkreśla prezydent.

źródło: wroclaw.pl