Prezydent Bydgoszczy podpisał Kartę Różnorodności

21 stycznia 2021

Na wniosek Rady ds. Równego Traktowania Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy, podpisał Kartę Różnorodności, koordynowaną w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tym samym Urząd Miasta Bydgoszczy stał się już 14. jednostką samorządową, która dołączyła do grona Sygnatariuszy.

W lipcu 2019 roku prezydent Rafał Bruski powołał do życia Bydgoską Radę ds. Równego Traktowania. Ochrona praw i zapewnienie bezpieczeństwa osobom zagrożonym wykluczeniem stanowią realizację wizji i celów strategicznych miasta ze Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku. Dlatego jednym z zadań Rady jest wypracowanie Programu na rzecz równego traktowania mieszkańców Bydgoszczy. W pierwszej kolejności nastąpi identyfikacja problemu. Następnie ekspertki i eksperci przygotują założenia do Programu. Jak podkreśla Urząd Miasta Bydgoszczy, kolejnym ważnym krokiem na rzecz poszanowania praw człowieka jest właśnie podpisana przez prezydenta Rafała Bruskiego, na wniosek Rady ds. Równego Traktowania, Karta Różnorodności.

– Rozpoczynamy pierwszy etap prac na programem na rzecz równego traktowania mieszkańców Bydgoszczy. W ramach prowadzonych działań przygotowana zostanie diagnoza dla naszego miasta. Kolejnym krokiem będzie wypracowanie założeń i kierunków programu – mówi Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta. Urząd Miasta jako ambasador tych działań równościowych będzie wzorem dla innych instytucji i pracodawców. Każdy pracodawca, firma prywatna, urząd czy instytucja może do takiego programu przystąpić. Pełna deklaracja i zasady programu są na stronie ratusza – dodaje na łamach „Expressu Bydgoskiego” Iwona Waszkiewicz.

Karta Różnorodności jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Jak zostać Sygnatariuszem Karty Różnorodności? Szczegóły dostępne są tutaj >>

Źródło: bydgoszcz.pl, „Express Bydgoski”