[PREZENTACJA] Program Dostępność Plus – podsumowanie spotkania 22 listopada br.

28 listopada 2018

Mijają cztery miesiące od uruchomienia Programu “Dostępność Plus” przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 22 listopada zorganizowane zostało spotkanie, którego celem było podsumowanie dotychczasowych osiągnięć i nakreślenie planu dalszych działań. Forum Odpowiedzialnego Biznesu należy do sygnatariuszy “Partnerstwa na rzecz dostępności”.

W ramach programu “Dostępność Plus” planowanych jest szereg działań. Zostały omówione 22 listopada podczas spotkania dla sygnatariuszy “Partnerstwa na rzecz dostępności”.

Pierwszy z nich dotyczy powołania do życia Rady Dostępności – gremium w skład którego mają wejść m.in. organy administracji rządowej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Rady Dialogu Społecznego, KIG, PFRON czy wybranych organizacji pozarządowych. Do zadań ciała będzie należeć opiniowanie aktów prawnych czy proponowanie zmian przepisów.

Rozpoczęły się prace nad ramową ustawą dostępności. Dokument ma “określać środki służące zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami, umożliwiające im udział w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami”. Ustawa ma wprowadzać możliwość wniesienia skargi ze względu na brak dostępności usług publicznych. Co więcej Ministerstwo planuje wdrożenie procesów akredytacji i certyfikacji dostępności.

Zapowiedziano również opracowanie logo “Ambasadora Programu Dostępność Plus”. Na grudzień zaplanowano również zorganizowanie hackathonu poświęconego zaprojektowaniu aplikacji mobilnej w ramach programu.

Pobierz prezentację o pozostałych działaniach w ramach programu >>

Więcej o programie na stronie dostepnoscplus.gov.pl

Źródło: Informacja własna