Prewencja antydyskryminacyjna odpowiedzią na nowe wyzwania rynku pracy

5 kwietnia 2022

Prewencja antydyskryminacyjna odpowiedzią na nowe wyzwania rynku pracy związane z napływem osób uciekających przed wojną w Ukrainie był tematem wspólnego webinaru Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.

Podczas webinaru organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynujące Kartę Różnorodności w Polsce oraz Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, adw. Anna Mazurczak, ekspertka PTPA, omówiła sprawdzone i efektywne działania, które pracodawcy realizują dbając o różnorodne zespoły pracy i jednocześnie niwelując prawdopodobieństwo występowania konfliktów np. na tle narodowym czy religijnym.

Webinar odbył się 7 kwietnia.