Premiera pierwszego filmu o kulturze Głuchych „Znaki” ze wsparciem ERGO Hestii

7 grudnia 2017

W kinie Atlantic w Warszawie odbyła się premiera filmu „Znaki”. To pierwszy w Polsce dokument o kulturze Głuchych, którego misją jest walka z dyskryminacją społeczną osób niesłyszących. Wsparcie realizacji filmu to element kampanii „Rozumiemy się bez słów” firmy ERGO Hestia, partnera Forum Odpowiedzialnego Biznesu i sygnatariusza Karty Różnorodności, umożliwiającej klientom porozumiewanie się za pośrednictwem tłumacza migowego.

Bohaterką filmu w reżyserii Wojciecha Klimali jest nieprzeciętna kobieta, która chce zmieniać świat – Iwona Cichosz, Miss Świata Głuchych z 2016 r., pracownik firmy Migam, ambasadorka kampanii ERGO Hestii „Rozumiemy się bez słów”. Obserwujemy jak Iwona pokonuje kolejne bariery w codziennym życiu, by normalnie funkcjonować w świecie słyszących. W filmie przypatrujemy się jej zmaganiom w popularnym show telewizyjnym „Taniec z gwiazdami”, w którym zakwalifikowała się aż do finału. Kamera towarzyszy również bohaterce m.in. podczas przygotowań do zwycięskich Wyborów Miss Świata Głuchych (Miss & Mister Deaf International) w Las Vegas.

– ERGO Hestia od samego początku wspierała realizację filmu, między innymi poprzez zapewnienie ekipie filmowej oraz Iwonie Cichosz ochrony ubezpieczeniowej podczas całego projektu – mówi Mikołaj Kunica, dyrektor Biura Komunikacji ERGO Hestii. – Nasza współpraca zaczęła się na początku 2016 r., kiedy ruszaliśmy z projektem „Rozumiemy się bez słów”, który osobom głuchym i niedosłyszącym ułatwia kontakt z ERGO Hestią. Usługę tłumacza języka migowego realizujemy z firmą Migam, a Iwona Cichosz jest ambasadorką tej współpracy. Osoby niesłyszące chcące kupić ubezpieczenie, zgłosić szkodę lub wprowadzić zmiany w polisie, mogą z dowolnego miejsca skorzystać z usługi tłumacza języka migowego za pośrednictwem strony internetowej ERGO Hestii. Oparta o dialog i troskę strategia Najwyższego Standardu Ochrony zakłada między innymi dążenie do likwidacji wszelkiego rodzaju wykluczeń czy ograniczeń w życiu społecznym – podkreśla Mikołaj Kunica.

Ta historia ma zwrócić uwagę na szerszy problem społeczny, jakim jest dyskryminacja osób niesłyszących w Polsce. Iwona Cichosz aktywnie działa na rzecz swojego środowiska, m.in. w Parlamentarnym Zespole ds. Głuchych. Walczy o to by Polski Język Migowy (PJM), którym naturalnie posługują się Głusi – mniejszość językowo-kulturowa, został uznany przez państwo polskie. Zależy jej, aby słyszący zrozumieli, że nie wystarczy napisać na kartce informacji dla Głuchego, bo dla większości Głuchych języki polski jest językiem obcym.

– Pierwszy raz spotkaliśmy się z Iwoną Cichosz w ramach projektu Inspiratorium Fundacji Integralia – mówi Monika Truszkowska-Bednarek, prezes Fundacji Integralia. Iwona była jedną z osób, które zaprosiliśmy do opowiedzenia o swoich sukcesach i zainspirowania własnym przykładem osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami do działania na polu społecznym i zawodowym. Tamto spotkanie zostało odebrane z wielkim entuzjazmem przez uczestników i nasza dalsza współpraca była jego naturalną konsekwencją – wyjaśnia Monika Truszkowska-Bednarek.

Film „Znaki” będzie można zobaczyć podczas specjalnych pokazów w kinach od początku 2018 roku oraz w Telewizji Polskiej.

***

Głusi w Polsce

W Polsce żyje ponad 470 tys. osób niesłyszących, a język migowy ma odmienną od języka polskiego składnię i gramatykę. Polszczyzna jest dla Głuchego zawsze drugim językiem – językiem obcym, dlatego osoby głuche mają trudności z jednoznacznym zrozumieniem słowa pisanego. Głusi to mniejszość językowo-kulturowa, mają swój język, czyli Polski Język Migowy (PJM), który w przeciwieństwie do wielu innych języków migowych na świecie, nadal nie jest oficjalnie uznawany za pełnoprawny język polskiej społeczności Głuchych.

źródło: materiały prasowe firmy