Hyde Park D&I – rozmowy o różnorodności

8 czerwca 2022

Przedstawiamy Hyde Park Diversity&Inclusion, czyli cykl rozmów o różnorodności. To zbiór prezentacji w formie wideo, w których przedstawicielki i przedstawiciele firm, będących sygnatariuszami Karty Różnorodności, pokazują konkretne case studies zarządzania różnorodnością w swojej organizacji. Cykl został zrealizowany w maju 2022 roku, Europejskim Miesiącu Różnorodności.

W projekcie wzięło udział osiem firm: BNP Paribas Polska, Citi Handlowy, DB Cargo Polska, IKEA Retail, NatWest, Orange Polska, Santander Bank Polska, Truvant. Tematy podjęte przez wymienione organizacje umożliwiają zapoznanie się ze zróżnicowanym podejściem do tematu D&I w miejscu pracy. Celem projektu jest wymiana doświadczeń – osiem nowatorskich case studies pozwala zapoznać się z szerszą perspektywą zarządzania różnorodnością w sektorze biznesowym.

Tytuły prezentacji:

 • Women UP. Dlaczego? Jak? Co? (BNP Paribas Polska)
 • Kwestie dot. społeczności LGBTQ+ w dużej korporacji (Citi Handlowy)
 • Jak zarządzamy różnorodnością w DB Cargo Polska? (DB Cargo Polska)
 • Jak inspirować społeczeństwo do zmiany utartych ról opiekuńczych? (IKEA Retail)
 • Dlaczego warto wspierać kobiety w biznesie? (NatWest)
 • Jak zmienić firmę, zmieniając siebie? (Orange Polska)
 • Czy można dbać o różnorodność w działaniach wellbeing? (Santander Bank Polska)
 • Jak być pracodawcą bez barier? (Truvant)

Całość można zobaczyć w serwisie YouTube: playlista Hyde Park D&I »

Cykl Hyde Park D&I powstał w ramach obchodów 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce.

Women UP. Dlaczego? Jak? Co? (BNP Paribas Bank Polska)

 • Czym jest program Women UP w BNP Paribas Bank Polska?
 • Jak społeczność wspierająca kobiety wpływa na postrzeganie firmy?
 • W jaki sposób są wspierane kobiety w BNP Paribas Bank Polska?
 • Czym są Diamentowe Projekty?
 • Kim w projekcie są patroni?

Prezentację prowadzi: Donata Izdebska, BNP Paribas Bank Polska

Kwestie dot. społeczności LGBTQ+ w dużej korporacji (Citi Handlowy)

 • Jak wyglądała kampania z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Homofobii, Transfobii i Bifobii?
 • Jak wyglądała sesja zdjęciowa?
 • Jak przygotowano statystyki i dane wykorzystane w kampanii?
 • Jak zaangażowali się senior managerowie?
 • Jak wyglądała komunikacja wewnętrzna w tym projekcie?
 • Jak zaangażowali się pracownicy?
 • Jakie szkolenia przeprowadzono dla pracowników?

Prezentację prowadzą: Natalia Aduszkiewicz i Laura Grucza, Citi Handlowy

Jak zarządzamy różnorodnością w DB Cargo Polska? (DB Cargo Polska)

 • Jakie grupy projektowe w obszarze #diversity funkcjonują w DB Cargo Polska?
 • Jakie działania rozwojowe i edukacyjne dla pracowników są prowadzone w firmie?
 • Jakie działania antydyskryminacyjne prowadzi DB Cargo Polska?

Prezentację prowadzą: Andrzej Wyszyński , Izabela Boral-Wardyn i Krystyna Hamerlik, DB Cargo Polska

Jak inspirować społeczeństwo do zmiany utartych ról opiekuńczych? (IKEA Retail)

 • Ile procent kobiet, a ile mężczyzn sprawuje główną rolę w opiece nad dziećmi w Polsce?
 • Jak wygląda Urlop Ojcowski IKEA?
 • Jakie korzyści płyną z urlopu ojcowskiego?
 • Jakie są rekomendacje IKEA w tym obszarze dla innych organizacji?

Prezentację prowadzi: Krzysztof Janiak, IKEA Retail

Dlaczego warto wspierać kobiety w biznesie? (NatWest)

 • Czym jest sieć pracownicza Women Network?
 • W jakich obszarach są wspierane kobiety w NatWest?
 • W jakie programy wspierające kobiety angażuje się NatWest?
 • Jakie są rekomendacje NatWest w obszarze wspierania kobiet dla innych firm?

Prezentację prowadzą: Małgorzata Leociak i Paulina Stańczyk, NatWest

Jak zmienić firmę, zmieniając siebie? (Orange Polska)

 • Czym jest Misja Razem w Orange Polska?
 • Jak w firmie zapewniana jest równa rolę kobiet i mężczyzn?
 • Na czym polega program rozwojowy Liderki Razem?
 • Jak Orange opisuje swój przepis na sukces?

Prezentację prowadzą: Ewa Krupa, Maria Ostrowska, Anna Szyniszewska-Łukasik i Anna Grochowiecka, Orange Polska

Czy można dbać o różnorodność w działaniach wellbeing? (Santander Bank Polska)

 • Jakie są filary troski i pracownika w Santander Bank Polska?
 • Jakie potrzeby związane z well-beingiem komunikują pracownicy?
 • Jak wygląda kalendarz działań BeHealthy na 2022 rok?
 • Na czym polegała akcja „Kilometry dla Ukrainy”?

Prezentację prowadzi: Małgorzata Furtak, Santander Bank Polska

Jak być pracodawcą bez barier? (Truvant)

 • Na czym polega program No Barriers?
 • Jak wyglądały audyt i analiza dostępności?
 • W jaki sposób wśród pracowników budowana jest świadomość?
 • Jak wygląda włączający proces rekrutacji i wdrożenia?

Prezentację prowadzą: Monika Chajdys i Paulina Wesołek, Truvant Europe