Prawie co trzeci Europejczyk nie może sobie pozwolić na tygodniowy urlop

31 lipca 2019

Jak szacuje Eurostat, 28,3% ludności UE w wieku 16 lat lub więcej nie mogło pozwolić sobie na tygodniowy urlop poza domem w 2018 r. W 2013 r. odsetek ten wynosił 39,5%.

Wśród 28 państw członkowskich UE krajami o najwyższym odsetku osób, które nie mogły pozwolić sobie na tygodniowy urlop, były Rumunia (58,9%), Chorwacja (51,3%), Grecja (51%) i Cypr (51,0%).

Natomiast najniższy odsetek osób z brakiem możliwości wzięcia choćby tygodniowego urlopu odnotowano w Luksemburgu (10,9%, dane za 2017 r.) i Szwecji (9,7%).

Szczegółowe statystyki dostępne są na stronie Eurostatu >>>.

Źródło: ec.europa.eu/eurostat