„Jaka jest prawdziwa skala zjawiska przemocy w Polsce?” – zaproszenie do udziału w badaniu dla RPO

11 lipca 2016

Agencja badawcza PBS Sp. z o.o. na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadza badanie dotyczące przemocy motywowanej uprzedzeniami. Do badania zaprasza osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat doświadczyły: przemocy, groźby lub zniszczenia mienia, mieszkają na terenie Warszawy oraz utożsamiają się w którąś z poniższych grup społecznych:

  • osoby LGBTQ,
  • osoby w wieku 65+,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby należące do grup etnicznych/ narodowościowych
  • oraz wszystkie osoby, które doświadczyły przemocy, groźby lub zniszczenia mienia i nie przynależą do żadnej z powyższych grup

Udział w badaniu polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zadawane podczas rozmowy, która potrwa ok. 30 minut. Pracownicy PBS mogą odwiedzić osoby zainteresowane udziałem w badaniu w dogodnym dla nich miejscu na terenie Warszawy. Wszystkie zebrane informacje zostaną zaprezentowane jedynie w postaci zbiorczych opracowań statystycznych i posłużą tylko i wyłącznie do celów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich pełni funkcję niezależnego organu ds. równego traktowania, do którego zadań należy m.in. ocena stanu przestrzegania tej zasady w oparciu o wyniki prowadzonych badań.

Aby umówić się z ankieterem na wzięcie udziału w ankiecie należy skontaktować się z koordynatorem projektu: Mileną Kocoń 696 471 227, 58 555 45 75 lub mailowo: milena.kocon@pbs.pl

Państwa opinia pomoże zbadać skalę zjawiska przemocy wśród grup, które często są pomijane w tego typu badaniach

List polecający dla uczestników projektu