Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2018

4 lipca 2019

W 2018 r. ludzie zgłosili się do Rzecznika Praw Obywatelskich 57 tys. razy. To o 5 tys. więcej niż w roku poprzednim.

Niemal połowa z wpływów odnotowanych w 2018 roku – 25 tys. – to były sprawy i problemy nowe – reszta to korespondencja dotycząca problemów, które RPO zidentyfikował wcześniej i rozpoczął nad nimi pracę. Samych nowych spraw było o prawie 2,5 tys. więcej niż w roku poprzednim.

Raport powstał wspólnym wysiłkiem wszystkich, którzy zgłaszali ważne sprawy do RPO i przychodzili na spotkania z Adamem Bodnarem w całym kraju. Raport oparty jest na kośćcu Konstytucji – wspólnym zobowiązaniu wobec współobywateli. Artykuły pokazują, jak prawa i wolności są w praktyce realizowane.

Informacja roczna RPO jest dostępna na stronie internetowej.

Źródło: mat. pras.