Prawa kobiet istotne dla spójności społecznej

8 marca 2021

Z okazji Dnia Kobiet zachęcamy do lektury artykułów oraz obejrzenia wystąpień poświęconych sytuacji kobiet na rynku pracy i w społeczeństwie. Ich autorki i autorzy przedstawiają kluczowe wyzwania związane z dyskryminacją i nierównością płci w Polsce. 

Jak firmy komunikują wsparcie dla praw kobiet?

O chakterystyce wpisów zamieszczanych przez firmy w mediach społecznościowych piszemy w najnowszej analizie tematycznej FOB „Przygotuj się, nawet jeśli (jeszcze) nie wiesz na co. Co biznes ma wspólnego z aktywizmem” >>

Czas próby dla kobiet

Kobiety pełnią większość obowiązków związanych z rolami opiekuńczymi. I to one ponoszą konsekwencje takiego stanu rzeczy. Cztery na dziesięć kobiet ocenia bowiem, że w związku z koniecznością realizacji zobowiązań opiekuńczych straciły pewne szanse zawodowe. Trzy czwarte badanych może wskazać w swoim otoczeniu przykłady osób, które zrezygnowały lub przerwały na jakiś czas pracę w związku z pełnieniem opieki. Czytaj dalej >>

Kobieta pracująca – stereotypy, rzeczywistość i czasy pandemii

O skutkach wywołanych stereotypami dotyczącymi rynku pracy, które odnoszą się do kobiet, mówił z okazji #MiesiącRóżnorodności Kamil Fejfer – analityk rynku pracy i nierówności społecznych, dziennikarz piszący o ekonomii i gospodarce. Autor książek: „O kobiecie pracującej. Dlaczego mniej zarabia chociaż więcej pracuje” oraz „Zawód”

Jak w rzeczywistości wygląda sytuacja kobiet na rynku pracy? Na czym polega skorygowana i nieskorygowana luka płacowa? I dlaczego warto, aby mężczyźni w większym zakresie włączyli się w pełnienie ról opiekuńczych?

 

Jak kryzys wywołany pandemią koronawirusa wpłynął na sytuację kobiet w społeczeństwie i gospodarce? Co wspólnego mają z tym prekarne warunki zatrudnienia?

 

Praca i opieka – od równych praw do równych szans płci na rynku pracy

Polska jest jednym z krajów europejskich o największych nierównościach w zakresie czasu. To kobiety ponoszą zdecydowanie większy ciężar codziennego funkcjonowania rodziny, w tym pełnienia ról opiekuńczych. Badanie FOB pokazuje, że w zdecydowanej większości 88% przypadków to opieka nad zdrowymi dziećmi, w 10% wskazań nad niesamodzielnymi dorosłymi, rodzicami, partnerem lub partnerką, a w 4% – nad dzieckiem z niepełnosprawnością (czasem opieka dotyczy równocześnie dzieci i dorosłych, stąd wartość ponad 100%). Pełnienie ról opiekuńczych dotyczy co trzeciego gospodarstwa domowego, połowy zatrudnionych na umowę o pracę – ponad 6,2 mln osób. Czytaj dalej >>

Skutki pandemii najbardziej dotykają kobiety

Telepraca zaostrzyła konflikty dotyczące równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, zwłaszcza w przypadku kobiet z małymi dziećmi do 5 roku życia. Mimo że mężczyźni coraz bardziej angażują się w pełnienie ról opiekuńczych, to wzrósł udział kobiet w nakładach pracy nieodpłatnej związanej z opieką. Nauka online wiąże się często z nowymi obowiązkami rodziców. Zwłaszcza dla kobiet, które w większym stopniu angażują się w pomoc dzieciom. W praktyce matki muszą częściej niż ojcowie przerywać swoje obowiązki służbowe i wesprzeć swoje pociechy w edukacji zdalnej. Ciągłe rozpraszanie uwagi i dodatkowe obowiązki obniżają wydajność pracy kobiet i mogą przyczyniać się do ograniczania szans związanych z rozwojem zawodowym i lepszymi płacami. Czytaj dalej >>

Cykl wywiadów z prelegentkami i prelegentami konferencji „100 lat praw wyborczych kobiet. Praca, rodzina, rozwój – perspektywa równych szans”

19 listopada 2018 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyła się konferencja „100 lat praw wyborczych kobiet. Praca, rodzina, rozwój – perspektywa równych szans”, zorganizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w ramach programu Karta Różnorodności oraz Kongres Różnorodności. W ten sposób Forum Odpowiedzialnego Biznesu włączyło się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, a zwłaszcza Celu 5 – Równość płci.