Prawa człowieka – obszary ISO 26000 w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

22 grudnia 2016

Trwa nabór działań CSR do dorocznego Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Do 10 stycznia 2017 roku, przez formularz dostępny na stronie RAPORT2016.ODPOWIEDZIALNYBIZNES.PL, przedstawiciele firm mogą zgłaszać praktyki nowe i długoletnie.

Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów, a realizowane w 2016 roku. Praktyki długoletnie opisano przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach i realizowano również w 2016 roku.

Inicjatywy oraz projekty CSR w Raporcie zostaną pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000 (ład organizacyjny, praktyki z zakresu pracy, prawa człowieka, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne,
zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej).

Prawa Człowieka

„Organizacja jest zobowiązana do przestrzegania praw człowieka, w tym również w obrębie swojej sfery oddziaływania. (…) Często największa możliwość organizacji wspierania poszanowania praw człowieka dotyczy własnych operacji i pracowników. Dodatkowo, organizacja będzie miała możliwość pracy ze swoimi dostawcami, organizacjami partnerskimi lub innymi organizacjami, jak również z ogółem społeczeństwa. W niektórych przypadkach organizacje mogą uznać za pożądane wzmocnienie swojego oddziaływania poprzez podjęcie współpracy z innymi organizacjami i dostawcami.”

Norma PN-ISO 26000:2012 // Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności

W ubiegłorocznej edycji RAPORTU w obszarze PRAWA CZŁOWIEKA znalazło się 13 praktyk realizowanych przez 11 firm.

Formularz zgłoszeniowy praktyk do 15. jubileuszowej edycji Raportu: RAPORT2016.ODPOWIEDZIALNYBIZNES.PL