Praktyki dot. różnorodności w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2014”

2 kwietnia 2015

Ukazała się 13. edycja Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Podobnie jak w latach minionych i tym razem liczba zgłoszonych praktyk przewyższyła ubiegłoroczny wynik. W Raporcie zaprezentowano prawie 700 przykładów działań CSR firm, w tym praktycznie co trzecia stanowiła praktykę długoletnią.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” jest pewnym obrazem stanu CSR w Polsce, zaangażowania firm w temat i stopnia ich zaawansowania. Niezwykle pozytywna jest dużo wyższa liczba zgłoszonych praktyk długoletnich, bo to oznacza, że firmy odkrywają znaczenie fundamentalnego dla CSR funkcjonowania w perspektywie długofalowej. Martwi wciąż dużo niższa liczba praktyk zgłaszanych do pozostałych obszarów, poza wyjątkowym „zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej”. To z kolei może być przyczyną braku uwzględniania całego spektrum odpowiedzialności firm. Jakkolwiek widać postęp w upowszechnianiu społecznej odpowiedzialności biznesu, o czym świadczy aż 420 przykładów działań CSR po raz pierwszy zgłoszonych do naszej publikacji – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Nowe praktyki

Do 420 wzrosła liczba nowych, wcześniej niepublikowanych w Raporcie działań CSR zgłoszonych przez 124 firmy, w tym 31 z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wszystkie zostały pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Obszarem rokrocznie zdecydowanie dominującym pod względem zgłaszanych działań CSR jest „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”. Wśród 187 dobrych praktyk najwięcej stanowią inicjatywy charytatywne. Pewną nowością są działania ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości.

Drugim najliczniejszym obszarem, i tu nastąpiła zamiana miejsc ze „środowiskiem” w porównaniu z rokiem ubiegłym, są „praktyki z zakresu pracy” – 84 przykłady. Pracodawcy w tej sferze bardzo zadbali o prorodzinne rozwiązania, które ułatwiają godzenie życia zawodowego z rolą rodzica. Do znacznego wzrostu zainteresowania takimi działaniami mógł się przyczynić stale obecny w mediach temat wyzwań demograficznych, który firmy również traktują w kategoriach własnej odpowiedzialności.

W „ładzie organizacyjnym” znalazło się 35 praktyk. W znacznej mierze odnoszą się one do tworzenia etycznej infrastruktury poprzez ustanawianie kodeksów i programów etyki w firmie. W temacie raportowania społecznego z kolei warto zauważyć kilka praktyk, prezentujących jeszcze niestosowane przez daną firmę sposoby angażowania interesariuszy w przygotowanie sprawozdania lub wydania raportu.

W pozostałych obszarach „środowisko”, „uczciwe praktyki operacyjne”, „zagadnienia konsumenckie”, w których znalazło się odpowiednio 50, 29 i 21 praktyk, widocznym trendem są prowadzone przez firmy działania edukacyjne.

Podobnie jak w minionej edycji, najmniej praktyk, bo tylko 14, znalazło się w obszarze „prawa człowieka”. W tym aspekcie wiele miejsca firmy poświęcają zagadnieniu wyrównywania szans i promocji kobiet w biznesie. Temat różnorodności pojawia się również w kontekście aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, uwrażliwiania pracowników/nic na kwestie różnorodności, edukacji menedżerów w tym zakresie czy działań związanych z zarządzaniem wiekiem.

W obszarze „prawa człowieka”, który odnosi się bezpośrednio do zarządzania różnorodnością, zostały opublikowane praktyki takich firm jak: Orange Polska, ArcelorMittal Poland, CEMEX, EDF Polska, Grupa Saint-Gobain, Capgemini, T-mobile, Orbis, Volkswagen   Motor Polska, Otto Polska, PWC.