Pracownicy niepełnosprawni wzmocnieniem różnorodnego zespołu – relacja z konferencji

12 czerwca 2014

10 czerwca 2014 r. w Centrum EXPO XXI w Warszawie odbyło się spotkanie „Pracownicy niepełnosprawni wzmocnieniem różnorodnego zespołu” organizowane w ramach ogólnopolskiego projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, realizowanego przez Fundację Aktywizacja oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Co tak naprawdę oznacza zarządzanie różnorodnością? Czy przeciwdziałanie nierównościom w zarządzaniu zespołem jest uzasadnione biznesowo? Czy różnice pomiędzy pracownikami mogą stanowić o sukcesie organizacji? Na te i wiele innych pytań odpowiadali prelegenci i paneliści występujący podczas konferencji.

Konferencję otworzyły Agata Gawska – Wiceprezes Zarządu Fundacji Aktywizacja oraz Agnieszka Kloskowska-Dudzińska – Zastępca Prezesa Zarządu PFRON ds. programowych.

Zaprezentowane zostały doświadczenia pracodawców w zarządzaniu różnorodnym zespołem pracowników zarówno w firmie komercyjnej, jak również organizacji pozarządowej oraz instytucji publicznej. O zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami mówiły: Dorota Siwiec – Główny Specjalista Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Łucja Kornaszewska-Antoniuk – Członek Zarządu Fundacji Aktywizacja oraz Agnieszka Dziewulska – Dyrektor Personalna IBM Polska. Ewa Wojsławowicz – Menedżerka projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu przybliżyła uczestnikom spotkania, czym jest zarządzanie różnorodnością, a także kwestie dotyczące wyzwań stojących przed pracodawcami oraz współczesnym społeczeństwem. Zwróciła także uwagę na realizację standardów Karty Różnorodności przez pracodawców.

Podsumowanie konferencji stanowił panel dyskusyjny „Zarządzanie różnorodnym zespołem – wyzwanie dla pracodawców”, w którym udział wzięły: Anna Drabarz – Doradca prawny w Fundacji Aktywizacja, Wiesława Kowalska – Naczelnik Wydziału ds. Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Społecznej w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Joanna Kuźmicz, Account Director w firmie FleishmanHillard, Małgorzata Lelińska – Ekspertka Departamentu Funduszy Europejskich Konfederacja Lewiatan oraz Magdalena Wojno – Główny specjalista Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Podczas dyskusji z praktykami omówione zostały trudności, z jakimi należy się zmierzyć wdrażając koncepcję różnorodności, przede wszystkim korzyści wynikające ze współpracy z pracownikami z niepełnosprawnością. Panel poprowadził, Łukasz Komuda – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Koncepcja zarządzania różnorodnością staje się coraz bardziej popularna w Polsce. Wiele firm, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych dostrzega potrzebę stworzenia takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniona, w którym może w pełni wykorzystywać swój potencjał. Wdrażanie polityki różnorodności stanowi nie tylko odpowiedź na rosnącą świadomość społeczną, ale przede wszystkim przekłada się na realne korzyści wizerunkowe i biznesowe.

W spotkaniu udział wzięło ponad 100 uczestników, m.in. przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele sektora biznesu, organizacji pozarządowych oraz środowiska akademickiego.

Patronem honorowym projektu oraz partnerem wydarzenia jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

źródło: http://aktywizacja.org.pl/warszawa/aktualnosci-warszawa/2497-pracownicy-niepelnosprawni-wzmocnieniem-roznorodnego-zespolu-relacja-z-wydarzenia