Pracodawcy RP nagrodzili firmy, które szczególnie dbają o zdrowie pracowników

30 września 2016

29 września, ogłoszeni zostali zwycięzcy konkursu „Zdrowy pracownik, zdrowa firma”. Organizacja Pracodawcy RP nagrodziła 2 firmy, które w szczególny sposób dbają o stan zdrowia swoich pracowników, a także wyróżniła 9 innych, których działania, zdaniem organizatorów,powinny być stawiane za wzór dla pozostałych pracodawców.

„Zdrowy Pracownik, Zdrowa Firma” to pierwszy konkurs w Polsce, którego celem jest docenienie wysiłków podejmowanych przez pracodawców na rzecz poprawy stanu zdrowia swoich pracowników. Konkurs skierowany jest do firm, instytucji i organizacji zrzeszonych bezpośrednio bądź pośrednio w Pracodawcach RP, które w swojej działalności wykraczają poza obowiązki ochrony zdrowia  pracowników, określone przez ustawodawcę. Nagrody i wyróżnienia przyznane zostały na podstawie wypełnionych i przesłanych ankiet, w których opisano działania podejmowane przez każdą firmę na rzecz pracowników. Rozdanie nagród uwieńczyło pierwszy dzień I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP.

Poza debatami eksperckimi podczas Kongresu, chcieliśmy posłużyć się też dobrym przykładem, czyli wskazać i nagrodzić firmy, instytucje i organizacje, które w swojej działalności wykraczają poza zakres obowiązków i w szczególny sposób dbają o zdrowie i samopoczucie swoich pracowników. W konkursie „Zdrowy pracownik, zdrowa firma” wyłoniliśmy 11 przedsiębiorstw, które chcemy stawiać innym za wzór. Biznes to przede wszystkim ludzie i przedsiębiorstwa. Bez zdrowych i chętnych do pracy pracowników nie będą mogły się rozwijać. Dlatego coraz więcej firm rozwija różnego rodzaju aktywności na tym polu: czy to zapewniając dodatkową opiekę zdrowotną, czy to oferując zajęcia sportowe, badania profilaktyczne czy programy zdrowotne. – mówi dr Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Do konkursu zgłosiło się kilkadziesiąt firm, które gwarantują swoim pracownikom dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, ale przede wszystkim promują wśród nich zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną.

Podczas uroczystej gali kończącej pierwszy dzień I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wręczali Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Jarosław Pinkas i Prezydent Pracodawców RP, Andrzej Malinowski.

W kategorii „Małe Przedsiębiorstwa” wyróżnione zostały dwie firmy: Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe Sp. z o.o. oraz firma Polmass S.A. z Bydgoszczy za motywowanie pracowników do aktywnego oraz zdrowego trybu życia.

Główną nagrodę w kategorii „Średnie Przedsiębiorstwa” przyznano firmie Farm Frites Poland Sp. z o.o.  za promowanie aktywności fizycznej pracowników, zdrowego odżywiania i work-life balance oraz podjęcie wyjątkowego wysiłku w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Wyróżnione w tej kategorii zostały firmy Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. i Sodexo Benefits and Reward Services Polska.

W kategorii „Duże Przedsiębiorstwa” zwyciężyła firma Volkswagen Poznań Sp. z o.o. za strategiczne, kompleksowe podejście do ochrony zdrowia pracowników, poprawy ich komfortu życia i pracy oraz działania wspomagające zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym. Wyróżnienia w tej kategorii uzyskały: Coca-cola HBC Polska Sp. z o.o., Grupa Azoty S.A., Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., a także PwC Polska.rozdanie-nagrod

Podczas drugiego dnia Kongresu na ręce Ministra Zdrowia, Konstantego Radziwiłła zostanie  przekazana Księga Rekomendacji kierunku zmian dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Rekomendacje, które się w niej znalazły były opracowywane przez 120 ekspertów w ciągu sześciu miesięcy w trakcie warsztatów poświęconych poszczególnym segmentom systemu ochrony zdrowia w Polsce organizowanych przez Pracodawców RP.