„Praca za grosik” – najnowszy raport Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie

10 stycznia 2017

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie opublikowała raport „Praca za grosik. Realia pracy w przemyśle obuwniczym w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Macedonii, Polsce, Rumunii i na Słowacji”. Raport jest częścią kampanii Kupuj Odpowiedzialnie Buty. Przygotowując raport przeprowadzono wywiady ze 179 pracownikami z 12 fabryk obuwia. 

Konsumenci w Europie Zachodniej często uważają, że oznaczenie „Made in Europe” („Wyprodukowane w Europie”) jest gwarancją lepszych warunków pracy niż w krajach producenckich w Azji. Z naszego raportu wynika jednak, że nie zawsze tak się dzieje, a trudne warunki pracy, w szczególności bardzo niskie wynagrodzenia, są zjawiskiem powszechnym na całym świecie.

Pracownicy, którzy wzięli udział w badaniu skarżyli się przede wszystkim na bardzo niskie płace, niewystarczające na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Problemem okazał się także strach przed tworzeniem związków zawodowych oraz trudne warunki pracy i zagrożenie dla zdrowia, wynikające z używania niebezpiecznych substancji chemicznych, bez zapewnienia przez pracodawcę należytej ochrony. Dane z opublikowanych badań terenowych oraz uzupełniające je statystki wskazują również na dyskryminację ze względu na płeć – pracownice zarabiają mniej niż ich koledzy za równoważną pracę.

Pełna treść raportu dostępna jest tutaj.

źródło: materiały prasowe fundacji