Poznań wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności

17 listopada 2016

Dzisiaj w Warszawie Prezydent Jacek Jaśkowiak podpisał Kartę Różnorodności – deklarując wprowadzanie polityki zarządzania różnorodnością i przeciwdziałania dyskryminacji w Urzędzie Miasta Poznania. Uroczyste dołączenie Poznania do grona sygnatariuszy Karty nastąpiło podczas organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu 6. Targów CSR. Urząd Miasta Poznania jest już drugim polskim samorządem w programie Karty Różnorodności.

Karta Różnorodności to europejska inicjatywa na rzecz promocji i rozpowszechniania polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy koordynowana w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.. Od 2012 roku tekst Karty podpisało ponad 150 sygnatariuszy. Urząd Miasta Poznania, podpisując dzisiaj Kartę Różnorodności, znalazł się gronie 7 tysięcy firm, organizacji i instytucji, z 17 krajów Europy, które aktywnie przeciwdziałają dyskryminacji i mobbingowi tworząc przyjazne, włączające miejsca pracy.

Podpisanie Karty różnorodności jest zgodne z polityką Poznania jako miasta wolnego od dyskryminacji oraz otwartego na różnorodność. Pierwsze miejsce w tegorocznym Rankingu Otwartych Miast to dowód, że Poznań się rozwija właśnie w tym kierunku, inwestuje w kapitał ludzki i społeczny. Systemowo myślimy o polityce senioralnej, jesteśmy w sieci WHO Miast Przyjaznych Starzeniu, podwyższamy standardy dostępności miasta dla osób z niepełnosprawnościami, wdrażamy działania integracyjne dla cudzoziemców. W samym urzędzie potrzebujemy skoordynowania działań na rzecz równego traktowania i wspierania różnorodności, określenia potrzeb w tym zakresie, wprowadzenia systemowych działań i wreszcie monitoringu ich efektywności. To jest ważne z jednej strony dla kształtowania przyjaznego miejsca pracy i relacji wewnątrz organizacji, a z drugiej strony ma też podnosić świadomość i wrażliwość pracowników i pracownic urzędu w kontaktach z klientami zewnętrznymi, czyli mieszkańcami – powiedział prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Cieszy nas coraz większe zainteresowanie administracji publicznej tematyką zarządzania różnorodnością. Mamy nadzieję, że podpisanie Karty Różnorodności przez Urząd Miasta Poznania, jednego z największych miast w Polsce i miasta wojewódzkiego, zachęci kolejne samorządy do wprowadzania działań antydyskryminacyjnych i przyczyni się do promocji działań z zakresu zarządzania różnorodnością w firmach i organizacjach, nie tylko w Wielkopolscepowiedziała Mirella Panek – Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Podpisanie Karty Różnorodności nastąpiło podczas 6. Targów CSR, największego wydarzenia poświęconego społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. W tym roku aż 70 firm i organizacji zaprezentowało w przestrzeni Galerii stadionu PGE Narodowego swoje dobre praktyki w zakresie CSR. W tym roku tematem części konferencyjnej wydarzenia jest edukacyjna działalność biznesu. Więcej informacji o Targach na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl/TargiCSR