Poznaliśmy zwycięzców 3. edycji Nagrody „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności”

20 maja 2024

Komisja Europejska ogłosiła wyniki trzeciej edycji Nagrody „European Capitals of Inclusion and Diversity Awards”. Wyróżnienia przyznawane są miastom i regionom w całej UE, które dają przykład polityki sprzyjającej włączeniu społecznemu.

Tegoroczni zwycięzcy to miasta i gminy w Chorwacji, Włoszech, Słowenii, Hiszpanii i Szwecji. Zostały one docenione za pracę na rzecz budowania bardziej sprawiedliwych społeczeństw poprzez promowanie różnorodności i włączenia w obszarach takich jak płeć, rasa i pochodzenie etniczne, religia i przekonania, niepełnosprawność, wiek i orientacja seksualna.

Zwycięzcy w kategorii „miasta liczące ponad 50 000 mieszkańców”:

  • Złota nagroda – Zagrzeb w Chorwacji,
  • Srebrna nagroda – Växjö w Szwecji,
  • Brązowa nagroda – La Laguna w Hiszpanii.

Nagrodzone „władze lokalne o zasięgu mniejszym niż 50 000 mieszkańców”:

  • Złota nagroda – Corbetta we Włoszech,
  • Srebrna nagroda – Miranda de Ebro w Hiszpanii,
  • Brązowa nagroda – Casares w Hiszpanii.

Organizatorzy przyznali także Nagrodę specjalną za wysiłki na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Złotą nagrodę otrzymało miasto Lublana w Słowenii, a Srebrna nagroda trafiła do miasta Miranda de Ebro w Hiszpanii, z kolei Brązową nagrodę przyznano gminie Växjö w Szwecji.

W trakcie wydarzenia wyłoniono też zwycięzcę w kategorii „Nagroda publiczności”. Publiczność zadecydowała o przyznaniu tytułu miastu Corbetta we włoszech.

Więcej informacji na stronie https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_24_2285

Źródło: mat. pras.