Poznaj ekspertów i ekspertki II Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności!

13 maja 2015

Uczestnicy i uczestniczki panelu „Zarządzanie różnorodnością – wszystko zaczyna się od głowy…”

Konrad Ciesiołkiewicz – Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i CSR Orange Polska. Od 16 lat zajmuje się PR w sektorze publicznym, pozarządowym oraz w biznesie. Od 2008 roku związany z marką Orange. W 2010 roku wybrany przez magazyn Brief Człowiekiem Roku PR-u za odważne wykorzystanie nowych mediów. Twórca platformy blogowej Orange Polska nagrodzonej Złotym Spinaczem ZFPR. Laureat plebiscytu Lwy PR Biznesu za 2012 r., organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Public Relations. Interesuje się psychologią, komunikacją, tematyką rozwojową, w szczególności coachingiem.

Karolina Kędziora – Radczyni prawna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim, Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W latach 2003-2006 prawniczka programu „Działania prawne w interesie publicznym” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna (przez brytyjską organizację Interights (2006), Akademię Treningu Antydyskryminacyjnego przy Willa Decjusza (2009) oraz Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom zaawansowany (2014)). W 2009 r. prawniczka w projekcie „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy” realizowany przez Polski Związek Niewidomych. Wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, stowarzyszenia, które za cel stawia sobie m.in. pomoc prawną oraz edukację w zakresie równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Autorka wielu publikacji na temat różnych aspektów dyskrymiancji, m.in. książki „Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu” (II Wydanie) C.H. Beck. Nominowana do nagrody Profesjonaliści Forbesa 2013, w kategorii radca prawny.

Dorota Jaślan – Od 15 lat realizuje projekty doradcze i szkoleniowe dla stałych klientów: programy budowania zespołów, rozwoju kompetencji kadry zarządzającej, warsztaty dla sił sprzedażowych, negocjatorów. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mgr zarządzania oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego mgr pedagogiki. W 2000 roku uzyskała Certyfikat Trenera Biznesu TMT Group. Posiada 8 letnie doświadczenie sprzedażowe oraz wieloletnie doświadczenie menedżerskie, zarządzała działem szkoleń firmy Zibi SA, w latach 2006 – 2009 Członek Zarządu Fundacji Centrum Promocji Kobiet. Do czerwca 2011 Przewodnicząca Komisji Rozjemczej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Doświadczenie międzynarodowe zdobyła realizując m.in. projekty: Self Evaluation in Adult Life Long Learning – tworzenie narzędzi do samooceny dla organizacji kształcenia. Innovations in Mature Adult Learning – innowacyjne systemy motywacyjne w procesie kształcenia. Realizowała liczne projekty rozwojowe dla kobiet. Uczestniczka programu dla mentorów biznesu „Imagining Growth” – projekt realizowany we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i Women’s Business Development Agency UK. Członek Stowarzyszenia Kilimandżaro, gdzie wraz z grupą odważnych kobiet „Zdobywa Wulkany”.

Marek Śliboda – Prezes Marco sp. z o.o. Od 15 lat, kierując się zasadami wynikającymi z jego cech charakteru realizuje marzenie o budowie globalnego przedsiębiorstwa. Wizjoner, który pomnażając wyniki, cały czas aktywnie pomaga potrzebującym poprzez szeroko rozumianą działalność społeczną. Szanuje ludzi, inspiruje ich i motywuje do ciągłego samodoskonalenia.

Firma Marco powstała w 2000 roku i od początku swego istnienia produkuje drobne komponenty m.in.: etykiety i naklejki dla elektroniki, automotive, automatyki i branży lotniczej.

Manfred J. Wondrak – Jest właścicielem i dyrektorem zarządzającym austiackiej firmy factor-D Diversity Consulting GmbH, która świadczy usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie zarządzania różnorodnością i integracją różnych grup. Posiada on wieloletnie doświadczenie pracy na stanowiskach menedżerskich w międzynarodowych korporacjach – m.in. Citigroup, ÖIAG oraz SCHIG. Jako ekspert specjalizuje się w dziedzinach takich jak zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwach, tworzenie strategii, przywództwo, kompetencje kulturowe oraz nieuświadomione uprzedzenia. Pełni on również funkcję niezależnego eksperta Komisji Europejskiej do spraw równości i różnorodności. Jest także autorem praktycznego poradnika w zakresie zarządzania różnorodnością (Praxisbuch Diversity Management), który ukazał się nakładem Facultas Verlag, oraz wykładowcą kilku uczelni, w tym Donau-Universität Krems (odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw i różnorodność), Wiedeńskiej Akademii Ekonomii i Biznesu (pomiar różnorodności) oraz Uniwersytetu Wiedeńskiego (nieuświadomione uprzedzenia).

Trenerki prowadzące warsztaty w cyklu „Twarzą w twarz ze stereotypami w miejscu pracy”

Katarzyna Ścieszka – prowadząca warsztat „Skojarzeni z wiekiem – różne pokolenia w pracy”

Członkini zespołu programu “Seniorzy w akcji”, prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Absolwentka kulturoznawstwa w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW oraz Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach, stypendystka szkoły artystycznej w Danii. Od kilku lat zaangażowana we wspieranie realizacji inicjatyw międzypokoleniowych oraz edukację dotyczącą specyfiki pracy z osobami starszymi, włączania starszych w działalność społeczną i obywatelską.

Agata Spała – prowadząca warsztat „Pracownik z niepełnosprawnością, czyli kto?”

Trenerka i ekspertka w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, współpracująca z Fundacją Polska bez Barier. Projektuje autorskie programy szkoleń dla firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością, budowania zespołów różnorodnych zespołów i zarządzania nimi. Prowadził indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania, wdrożenia i wzmacniania procesów zatrudniania osób niepełnosprawnych. Osobiście doświadcza niepełnosprawności – porusza się na wózku.

Agnieszka Sznajder – prowadząca warsztat „Rozwój zawodowy – czy płeć ma znaczenie?”

Trenerka i konsultantka w obszarze zarządzania różnorodnością oraz tematyki work-life balance. Jako trenerka tego obszaru tematycznego przepracowała ponad 1600 godzin szkoleniowych. Posiada doświadczenie we współpracy z podmiotami biznesowymi w ramach wspierania ich w wypracowaniu i wdrażaniu rozwiązań biznesowych uwzględniających różnorodność zespołów pracowniczych, zwłaszcza tą wynikającą z płci, wieku i (nie)pełnosprawności. Rozwiązania te obejmują obszar zarządzania strategicznego firmą, budowania kultury organizacyjnej oraz zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Od roku 2014 jest zaangażowana jako ekspertka wiodąca w realizowany obecnie projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Równość w biznesie” W okresie 2013-2014 zaangażowana była jako główna ekspertka ds. zarządzania różnorodnością w realizację projektu Konfederacji Lewiatan “Diversity Index”.

Trenerki prowadzące warsztaty w cyklu „Okiem prakyka – zarządzanie różnorodnością z perspektywy lidera”

1. Warsztat „Inclusive leadership” – jak być dobrym liderem/liderką? – ekspertki Delloite

Iwona Georgijew jest Wiceprezesem Deloitte Doradztwo Podatkowe oraz Liderką Programu ds. Różnorodności w Deloitte w Polsce oraz Europie Środkowej, obejmując 17 państw. Aktywnie zaangażowana w coaching profesjonalistów oraz w rozwój przywództwa kobiet. Od trzech lat jest Liderką Klubu SheXO działającego w firmie doradczej Deloitte, którego głównym celem jest wsparcie kobiet oraz tworzenie przestrzeni dla regularnej wymiany myśli, rozwijania cech przywódczych oraz networkingu. W Deloitte kieruje zespołem, który w tym roku otrzymał prestiżową nagrodę Międzynarodowego Przeglądu Podatkowego (International Tax Review) za doradztwo w obszarze cen transferowych – Transfer Pricing Firm of the Year 2014. W ciągu ponad dwudziestu lat pracy zawodowej zdobyła doświadczenie, jako wiodący ekspert w dziedzinie cen transferowych, realizując ponad 300 różnego rodzaju projektów. Iwona jest regularnym mówcą na międzynarodowych konferencjach i seminariach. Została także zaproszona do udzielenia wywiadu w kolejnej publikacji poświęconej roli kobiet w biznesie. W marcu ukaże się książka „Siła kobiet w biznesie”, która zawiera wywiady z 10 kobietami o wysokiej pozycji zawodowej, które poprzez swoje działania i osiągane sukcesy inspirują i motywują do rozwoju.

Paulina Kaczmarek jest Menedżerem w zespole Sustainability Consulting Central Europe. Pracowała wcześniej w Zespole ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu PwC. Posiada 11 lat doświadczenia zawodowego w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest ekspertką w zakresie zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju. Realizuje projekty na rzecz największych przedsiębiorstw w Polsce. Paulina jest współautorką narzędzia Diversity Index do oceny przedsiębiorstw pod kątem zarządzania różnorodnością. Jest autorką przewodnika „Firma równych szans”, prezentującego dobre praktyki dot. równości traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, brała udział w przygotowaniu raportu „Menedżerka 2011. Szanse i ograniczenia kariery zawodowej w Polsce” (PWnet), była członkinią wewnętrznego zespołu PwC ds. zarządzania różnorodnością, prowadzi warsztatu dot. zarządzania różnorodnością, była członkinią zespołu projektowego Gender Index (2006-2008). Wykłada na studiach podyplomowych – prowadzi zajęcia poświęcone odpowiedzialności społecznej na Akademii Leona Koźmińskego. Wcześniej pracowała w PwC oraz w Programie ONZ ds. Rozwoju (UNDP-Global Compact).

2. Warsztat „Menedżer i zarządzanie różnorodnością, czyli gra o wysoką stawkę” – ekspertki Orange Polska

Marta Kwiecień – ekspert ds. rozwoju i doświadczony trener, od ponad 10 lat wspiera menedżerów udowadniając, że zarządzanie przez rozwój pozytywnie wpływa na wyniki biznesowe i zaangażowanie pracowników. Obecnie w Orange współtworzy system rozwoju menedżerów, w tym międzynarodową szkołę dla menedżerów Orange Campus. Lubi uczyć się nowych rzeczy i szuka inspiracji rozwojowych we wszystkim, co ją otacza.

Anna Kowalik-Mizgalska – kierownik Wydziału CSR i Sponsoringu. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie PR i Sponsoringu. W Orange Polska nadzoruje realizację międzynarodowych projektów sponsoringowych i wizerunkowych, a także wdrażanie strategii społecznej odpowiedzialności w Orange Polska.

3. Warsztat „Kreatywność zaczyna się od różnorodności” – ekspertka EDF Polska

Malwina Faliszewska – Diversity Manager, założycielka,  pomysłodawczyni i liderka Sieci Kobiet Interp’elles Polska w Grupie EDF w Polsce. Trenerka i pasjonatka rozwoju osobistego, autorka warsztatów rozwojowych i  organizatorka konferencji tematycznych dla kobiet. W swojej pracy najbardziej ceni bezpośredni kontakt z ludźmi,  wymianę pozytywnej energii, czerpanie inspiracji z różnorodności,  nieustanny rozwój i zbieranie cennych doświadczeń.