Poznaj ekspertów i ekspertki Dnia Różnorodności!

19 maja 2014

Ian Dodds

Założyciel i dyrektor generalny Ian Dodds Consulting (IDC). Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pomaganiu wiodącym organizacjom sektora prywatnego i publicznego w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Północnej i Południowej w dokonywaniu zmian ich kultur organizacyjnych w taki sposób, aby przynosiły one stopniową poprawę wydajności i integracji. Ian specjalizuje się w zarządzaniu różnorodnością i procesach włączających/ integracyjnych, a także w przywództwie, rozwoju organizacji i ludzi oraz w zakresie zmian zachowań.

Ian Dodds - międzynarodowy ekspert zarządzania różnorodnością

Ian Dodds – międzynarodowy ekspert zarządzania różnorodnością

Wcześniej Ian był współzałożycielem i dyrektorem zarządzającym na Europę w Instytucie FutureWork – światowej firmie doradczej w zakresie różnorodności. Pracując na tym stanowisku, z powodzeniem rozwijał działalność Instytutu w Europie i Azji i współpracował z klientami z wielu różnych sektorów. Kierował także badaniami europejskiego oddziału Instytutu, a w 2003 roku we współpracy z organizacją Business in the Community przeprowadził w Wielkiej Brytanii szeroko znaną analizę oczekiwań utalentowanych i różnorodnych pracowników sektora prywatnego i publicznego wobec Pracodawcy Roku. Zanim rozpoczął pracę w Instytucie FutureWork, Ian był dyrektorem Praktyki Różnorodności Europejskiej w firmie Towers Perrin, gdzie pracował ze światowymi klientami z sektora prywatnego, a także oddziałów i agencji służby cywilnej.

Wcześniej był dyrektorem działu Rozwoju Organizacji i Ludzi w firmie ICI – największej w tym czasie firmy chemicznej na świecie, oraz członkiem zarządu organizacji Fine Chemicals Manufacturing. Wśród jego klientów można wymienić: Allen & Overy, Allianz, Cisco Systems, Linklaters, Philips, Proctor & Gamble, Sainsbury’s, Sodexo. Ian rozwijał i wprowadzał program „Making the Most of Difference” brytyjskiego Biura Spraw Zagranicznych (FCO) w ponad 160 krajach. Program ten otrzymał nagrodę Diveristy Innovation na Światowym Szczycie Przywództwa w Różnorodności, którą przyznawali przedstawiciele firm z amerykańskiej listy Fortune 100. Ian jest częstym prelegentem na konferencjach, prowadzi life coaching i executive coaching; został wybrany na pracownika dydaktycznego w ośrodku badawczym National Training Laboratories (NTL). Jest wymieniany na liście Who is Who jako Lider Biznesu Tysiąclecia. Jest członkiem organów doradczych rozwoju kadry kierowniczej w instytucjach takich jak London Business School, Manchester  Business School oraz Michigan Business School.
Ian posiada tytuł magistra Uniwersytetu w Oxford, stopień doktora nauk humanistycznych oraz Dyplom Nauczycielski (Certificate in Education) przyznany z wyróżnieniem. Jest członkiem brytyjskiej organizacji Royal Society of Arts oraz Royal Meteorological Society.

Zbigniew Gniatkowski

Zastępca Dyrektora, kierownik wydziału prasy i mediów w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.  Wcześniej w latach 2004-2008 – radca prasowy w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli, w latach 2001-2004 –  starszy ekspert w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 1994-1999 – dziennikarz. Jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (2001) i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  (1996).

Joanna Malinowska-Parzydło

Prekursorka tematyki zarządzania kapitałem reputacji w oparciu o koncepcję marki osobistej w Polsce. Twórca unikalnego procesu BrandYourName®,  programów zarządzania marką lidera, marką zespołu, marką przywództwa oraz marką kobiecego przywództwa w firmach. Autorka bloga „Jesteś marką”. Doradca strategiczny w obszarze zarządzania kapitałem intelektualnym, zintegrowanej komunikacji, skutecznego rozwijania przywództwa i zarządzania przez wartości w firmach działających na polskim rynku. Wcześniej odpowiedzialna za strategiczną komunikację marketingową, następnie za strategie personalne w polskich mediach. W latach 2007-2012 – Dyrektor Personalny TVN S.A. Obecnie CEO Personal Brand Institute. Założycielka i Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu. Mentorka w polskiej edycji programu Fundacji Hillary Clinton Vital Voices. Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet. Trener biznesu. Wykładowca akademicki.  Mama Jaśka i Olka.

Mirella Panek-Owsiańska

Prezeska Zarządu, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.  Absolwentka nauk politycznych o specjalności marketing polityczny; Szkoły Liderów oraz programów International Visitors Departamentu Stanu USA poświęconych demokracji, prawom człowieka i CSR. Stypendystka Lecha Wałęsy i Rady Europy. Zarządza zespołem FOB, odpowiada za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce, współpracuje z CSR Europe i The World Business Council for Sustainable Development. Autorka artykułów i komentarzy prasowych, członkini jury konkursu Raporty Społeczne oraz innych konkursów poświęconych CSR. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR. Doświadczenie – była ekspertka w Komitecie Technicznym ds. Społecznej Odpowiedzialności w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, brała udział w tworzeniu i promocji Normy ISO 26000. Członkini Grupy Roboczej ds. promocji odpowiedzialnego biznesu przy Ministerstwie Gospodarki. Posiada doświadczenie współpracy z trzema sektorami, przez wiele lat zajmowała się polityką, koordynowała program „Demokracja bez kobiet to pół demokracji”, współpracowała m.in. z Hanną Suchocką i Barbarą Piwnik. Trenerka – przeszkoliła ponad 500 działaczy i działaczek społecznych i politycznych, m.in. z Białorusi, Kuby, Serbii i Kirgistanu. Przez 4 lata pełniła funkcję rzeczniczki prasowej polskiej sekcji Amnesty International.

Andy Williams

W ciągu ostatnich dwudziestu lat pracy w sektorze edukacji i dyplomacji kulturalnej pracował w wielu miastach – od Londynu, przez Gdańsk, Damaszek i Bangkok, po Baku. Z wykształcenia jest reżyserem teatralnym. W tej branży pracował na początku swojej kariery w latach 80., reżyserując spektakle oparte na tekstach młodych europejskich pisarzy. Pierwsze doświadczenia związane z Polską to praca w British Council na Uniwersytecie Gdańskim. Jest dyrektorem British Council w Polsce od 2011 roku.

Agata Woszczyk

Absolwentka Executive Master of Business Administration University of  Minnesota/ Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów podyplomowych Public Relations w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Agata jest od ponad 16 lat związana z biznesem, od ponad dziesięciu lat na stanowiskach kierowniczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Szkoleń i Programów Rozwojowych w Banku BPH. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rekrutacji, selekcji, komunikacji, relacji pracowniczych oraz szkolenia i coachingu pracowników oraz zarządzania różnorodnością. Pracowała dla bardzo dużych organizacji biznesowych i współuczestniczyła w tworzeniu ich strategii zarządzania zasobami. Jest certyfikowanym coachem ICC (International Coach Certyfication) z bogatym doświadczeniem w zakresie coachingów dla kadry menedżerskiej. Posiada szerokie doświadczenie trenerskie w obszarze wszelkich aspektów zarządzania pracownikami oraz umiejętności miękkich. Prowadziła liczne projekty szkoleniowe na rynku polskim jako trener.  Agata jest także certyfikowanym Green Belt’em w zakresie Six Sigma i ma za sobą kilka przeprowadzonych z sukcesem projektów oszczędnościowych. Jest również odpowiedzialna za promowanie różnorodności w Banku BPH.. Współpracuje ściśle z GE Women’s Network – organizacją zrzeszającą kobiety dbające o swój rozwój zawodowy w General Electric.

Sylwia Chutnik

Przewodniczka podczas wycieczki „Po Warszawie różnorodnej”

Pisarka i działaczka społeczna. Przewodniczka miejska po Warszawie. Autorka m.in. „Kieszonkowego Atlasu Kobiet” i „Cwaniar”. Ostatnio wydała zbiór opowiadań ” W krainie czarów”. Felietonistka „Polityki” i „Pani”. Doktorantka Instytutu Kultury Polskiej UW.

Michał Pawlęga

Trener podczas warsztatu „Jak być ambasadorem różnorodności w miejscu pracy”
 
Niezależny konsultant i trener zarządzania różnorodnością. Specjalizuje się w doradztwie, prowadzeniu audytów i szkoleniach dotyczących równego traktowania i zarządzania różnorodnością, współpracując z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami i administracją publiczną. Jest członkiem sieci trenerek i trenerów Gender Mainstreaming w Polsce oraz Europejskiej Sieci na Rzecz Równości Płci zarządzanej przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Monitorującego Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich, aktualnie jest członkiem Prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania przy Urzędzie m. st. Warszawy. Autor poradników trenerskich i publikacji dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i problematyki równego traktowania.