Poznaj dobre praktyki Sygnatariuszy KR

9 czerwca 2020

W tym roku przypada 10-lecie Europejskiej Platformy Kart Różnorodności. Z tej okazji zachęcamy do zapoznania się z dobrymi praktykami, jakie realizują Sygnatariusze KR w Polsce. Wiele z nich dotyczy także obecnej sytuacji i wyzwań, przed którymi stoimy. Liczymy, że poniższe zestawienie stanowić będzie inspirację w podejmowaniu działań z obszaru zarządzania różnorodnością i budowania organizacji włączających.

BNP Paribas Real Estate Poland

Nasze dotychczasowe działania skoncentrowane na poprawianiu dobrostanu, nazywane #WellBe prowadzone były poprzez różne formy tradycyjnych aktywności przy których bliskie relacje między ludźmi i zachowanie dystansu społecznego nie było możliwe.  Odpowiadając na nowe, zmienione środowisko pracy nasza inicjatywa #WellBe przeszła do online’u.

Inicjatywa #WellBe #zostań w domu została dostosowana do nowej, zmienionej rzeczywistości. 3 razy w tygodniu przygotowujemy i poprzez digitalowe kanały komunikacji dzielimy się z pracownikami informacjami, materiałami oraz wskazówkami w ramach trzech obszarów tematycznych:

  • #poszerzajhoryzonty – edukacja i inspiracja w poniedziałki
  • #dbajosiebie – zadbaj o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne w środy
  • #coturobić? – co robić w domu podczas kwarantanny? Podpowiedzi w każdy piątek

W tych trzech obszarach proponujemy różne aktywności, zachęcamy do oglądania filmów, czytania e-booków i audiobooków, podsyłamy edukacyjne podcasty, inspirujące wystąpienia na TED-Talks.  Dla rodziców przygotowujemy różne inspiracje na edukacyjne zabawy z dziećmi, tymi mniejszymi i starszymi. Menadżerom podsyłamy edukacyjne artykuły i zapraszamy do udziału w webinarach w zakresie zarządzania zespołami w formule on-line, efektywności pracy zdalnej.  I coś wyjątkowego w piątki uruchomiliśmy  #remoteparty, czyli zdalne spotkanie „integracyjne” przy użyciu nowoczesnych technologii.

– W tym szczególnym momencie, kiedy  pracujemy w różnych miejscach i  nie możemy się zobaczyć i spotykać  w codziennym miejscu pracy, w przyjęty dotychczas sposób, podjęliśmy działania,  aby pracownicy mieli pewność,  że dbamy o nich, jesteśmy przy nich, mogą podnosić swoje kompetencje i rozwijać się zawodowo. Dbamy również o  zachowanie równowagi psychicznej, aby zaopiekowali się sobą  i swoimi emocjami. Chcemy być jeszcze bliżej naszych pracowników. Wokół nas jest mnóstwo niepewności i niepokoju jak zadbać o siebie, swoich bliskich i co przyniesie przyszłość.  Dlatego też proponujemy różne formy rozrywki, bo zabawa i śmiech są potrzebne zawsze – mówi Izabela Zwęglińska, Head of Human Resources Central & Eastern Europe, BNP Paribas Real Estate Poland.

Capgemini Polska

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) szacuje, że liczba obcokrajowców pracujących w centrach usług w skali całego kraju wynosi co najmniej 35 tys. osób. Według danych ABSL, 90% centrów usług dla biznesu działających w Polsce zatrudnia pracowników z zagranicy. Pochodzą z ponad 50 krajów świata. W branży usług biznesowych w Polsce najliczniejsze grupy stanowią Ukraińcy, Włosi, Hiszpanie i Hindusi. Zatrudnienie znajduje także spora grupa Niemców, Francuzów, Brytyjczyków i Białorusinów.

17.10 jest Światowym Dniem Wartości. Tego dnia Capgemini Polska wraz z ABSL i innymi firmami z sektora usług biznesowych w wielu lokalizacjach w Polsce świętowała różnorodność kulturową. Akcja została zainicjowana w 2018 przez ABLS, zrzeszający firmy z tego sektora, chcąc w ten sposób pokazać wsparcie i otwartość dla różnorodności kulturowej w miejscu pracy. W Capgemini w ramach akcji #workingtogether (#razemwpracy) zorganizowana została debata z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa. Zaproszono przedstawicieli innych firm z naszego sektora, a głównym punktem był flashmob,  zorganizowany na terenach obok biura, we współpracy z dwoma innymi firmami. Zaproszono pracowników firm, których zachęcono do zabrania ze sobą flagi swojej narodowości, a następnie uformowania napisu tzw. humanbanner #WT’19 (poglądowe zdjęcie w multimediach).  W Krakowie podczas akcji (w Katowicach mogła być to zbliżona liczba).

Adresatem działań są obcokrajowcy, społeczeństwo, pracownicy oraz organizacje i urzędy, z którymi obcokrajowcy zderzają się w momencie legalizowania pobytów pracy czy innych kwestii urzędowych. Wartością dodatnią jest chęć współpracy z innymi firmami z sektora usług biznesowych, urzędami, aby wprowadzić udogodnienia dla pracowników przyjeżdżających do Polski.

Carrefour Polska

Carrefour Polska ruszył z ogólnopolską kampanią na temat solidarności, odpowiedzialności i bezpieczeństwa. Nowa kampania Carrefour z elementami społecznymi, zainicjowana pod hasłem „Dbaj o siebie, dbaj o innych” pokazuje, jak ważne w tych trudnych czasach są nasze codzienne zachowania.

Kampania pod hasłem „Dbaj o siebie, dbaj o innych” prezentuje pomysły, jak w pozytywny i przyjemny sposób można spędzić ten trudny dla wszystkich czas. Przekazy kampanii zwracają uwagę, że jest to czas, aby zadbać o siebie i bliskich, jest to czas na okazywanie gestów życzliwości i solidarności, czas na przytulanie się słowami, ale też czas wzajemnej odpowiedzialności, dbania o zdrowie, o rodzinę, poprzez stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia. W tej nowej codzienności ważną rolę odgrywają także firmy, które powinny dawać swoim klientom wsparcie, poczucie bezpieczeństwa i być dla nich użyteczne.

Na elementy kampanii składają się spoty telewizyjne, a także komunikacja digital oraz aktywacje w social mediach realizowane we współpracy z influencerami: Mają Sobczak (kulinaria), Aleksandrą Iwacz (parenting) oraz psycholog Katarzyną Miller. Ważną częścią kampanii jest również narzędzie pozwalające konsumentom sprawdzić na stronie www.carrefour.pl aktualny ruch w najbliższym sklepie, tak aby zakupy były jeszcze bezpieczniejsze. Ponadto, kampania będzie uzupełniona informacjami w katalogach handlowych oraz materiałami POS w sklepach Carrefour. Za koncepcję kreatywną i produkcję odpowiedzialna jest agencja K2, a media digital zaplanowała K2 Precise.

Kampania „Dbaj o siebie, dbaj o innych” to nie jedyne działanie społeczne, które Carrefour podejmuje w Polsce na rzecz walki z koronawirusem. Wspólnie z Fundacją Carrefour sieć zadbała o tych, którzy dbają o nas, podejmując działania na rzecz środowiska szpitali zakaźnych. Na ten cel Carrefour przekazał wsparcie finansowe i rzeczowe dla szpitali i personelu medycznego w kraju o łącznej wartości 2 mln zł. 1,3 miliona złotych trafi za pośrednictwem Caritas Polska na zakup respiratorów oraz środków ochrony osobistej dla lekarzy w ramach akcji #WdzieczniMedykom. Dodatkowo, hipermarkety Carrefour w całej Polsce wspierają szpitale zakaźne w miastach, w których działają, przekazując regularnie na rzecz ich personelu medycznego niezbędne produkty spożywcze i higieniczne. Wartość pomocy szacowana jest na 650 tysięcy złotych.

Credit Agricole

TakieCAre – bezpieczne bankowanie >>

Podsumowanie działań Credit Agricole w dobie pandemii >>

Credit Suisse

Wśród pracowników Credit Suisse Poland Sp. z o.o. znaleźć można reprezentantów wielu narodowości, ras, kultur, czy grup etnicznych. Życie poza krajem ojczystym zawsze stanowi wyzwanie, które polega m. in. na tym, iż trzeba się zmierzyć z lokalnym prawem oraz procedurami, w mniejszym stopniu używa się swojego języka ojczystego, a współpraca z ludźmi przebiega na innych warunkach oraz w innej kulturze niż ta, w której dorastaliśmy. Może pojawić się uczucie dezorientacji i izolacji.

Misją sieci pracowniczej Multicultural Network jest zwiększanie świadomości wśród pracowników na temat wielokulturowych środowisk pracy i wynikających z nich szans, tak aby w pełni wykorzystać korzyści płynące z różnorodności. Głównym celem sieci pracowniczej jest edukacja, promocja, a także celebrowanie bogactwa kulturowego i etnicznego wewnątrz firmy, tak, aby każdy pracownik czuł się rozumiany, doceniony i zachęcony do osiągania pełni swoich możliwości. W ramach swojej działalności sieć organizuje m. in. festiwale kuchni i muzyki międzynarodowej, które stają się okazją do zaprezentowania muzyki, potraw i kultury krajów, z których pochodzą pracownicy, serię spotkań przy lunchu z udziałem pracowników, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami na temat życia i pracy za granicą, a także wydarzenia i spotkania towarzyskie integrujące społeczność polską i międzynarodową oraz umożliwiające budowanie sieci kontaktów.

Sukces sieci Multicultural Network mierzony jest poprzez pozytywny wpływ grupy na społeczność międzynarodową i lokalną, a także powszechną widoczność sieci w strukturach firmy. Ponadto nieustannie zwiększa się zaangażowanie sieci w wydarzenia promujące różnorodność kulturową w miejscu pracy. Liczba członków sieci wciąż wzrasta, co wskazuje na duże zainteresowanie jej działaniami i zaangażowanie pracowników w rozwój międzynarodowego środowiska pracy. Łącznie w 20 różnorodnych wydarzeniach zorganizowanych przez grupę w 2019 roku, udział wzięło ok. 300 pracowników.

Życie poza krajem ojczystym zawsze stanowi wyzwanie dla obcokrajowców, dlatego tak ważne jest okazanie im wsparcia w celu ułatwienia procesu adaptacji do nowych warunków kulturowych, językowych i społecznych. Sieć Multicultural Network zapewnia realizację tych postulatów, a także promuje przyjazną atmosferę w międzynarodowym środowisku dbając o dobre samopoczucie i równe traktowanie członków swojej społeczności.

Sieć Multicultural Network będzie kontynuować swoje działania, jako aktywne forum dla pracowników pochodzących z różnych etnicznie i kulturowo środowisk, które umożliwia wymianę doświadczeń i pozwala wspólnie pracować nad rozwojem zawodowym. Plany na przyszłość to rozbudowa społeczności i dalsza promocja i krzewienie idei wielokulturowości w jeszcze bardziej skuteczny sposób. Grupa pracuje nad zwiększeniem liczby wydarzeń dla pracowników oraz zapewnieniem ich różnorodności.

Deloitte 

Dobre praktyki w zakresie zarządzania różnorodnością 2020 w Deloitte Poland & CE, pobierz pdf >>

Henkel Polska

Polityka różnorodności i inkluzji jest częścią strategii biznesowej i strategii HR firmy Henkel. Dzięki różnorodności Henkel skutecznie działa na światowych rynkach, wykorzystując odmienne sposoby myślenia i działania pracowników. Jako sygnatariusz Karty Różnorodności firma aktywnie promuje ideę różnorodności wewnątrz i na zewnątrz organizacji, m.in.  organizując od 2014 Kongres Różnorodności, coroczne wydarzenie, którego celem jest wywołanie dyskusji na temat wdrażania idei różnorodności.

W 2019 roku Henkel Polska we współpracy z firmą BETTER zainaugurował – pod parasolem Kongresu Różnorodności – zupełnie nowy cykl kameralnych spotkań Praktycy Różnorodności w Lepszym Świecie.

Podczas spotkań Praktyków eksperci i praktycy wymieniają się pomysłami i dobrymi praktykami, zastanawiając się, jak – mierząc się z licznymi wyzwaniami dzisiejszego rynku pracy – skutecznie tworzyć przyjazne i różnorodne organizacje.

Tematyczne spotkania kierowane są do przedstawicieli biznesu, w tym menedżerów HR i specjalistów ds. CSR, ekspertów ze świata NGO, think tanków i administracji oraz dziennikarzy. Podczas trzech dotychczasowych spotkań zostały poruszone takie tematy jak mentoring, szczęście w pracy oraz wyzwania i koszty różnorodności.

Opisy poszczególnych spotkań oraz krótkie wywiady z prelegentami zamieszczone zostały na stronie internetowej Kongresu Różnorodności (link: https://www.kongresroznorodnosci.pl/ ). Dodatkowo, patroni mediowi publikowali na swoich stronach relacje z wydarzeń, obejmujące najważniejsze treści przekazane przez ekspertów.

Spotkania Praktyków Różnorodności w Lepszym Świecie to miejsce wymiany myśli i najlepszych praktyk z zakresu różnorodności dla przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych. Uczestnictwo w wydarzeniu daje uczestnikom również okazję do nawiązania cennych znajomości z osobami, które w różnorodności i inkluzji widzą szansę i nadzieję na budowanie bardziej przyjaznych społeczności.

IKEA

W związku ze stanem epidemii koronawirusa IKEA i Fundacja Habitat for Humanity Poland wspierają osoby w kryzysie bezdomności. Dodatkowe wyposażenie otrzymały już schroniska i punkty pomocy, m.in. w Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Kielcach, Pabianicach i Warszawie. W planach są kolejne akcje pomocy.

Pandemia koronawirusa szczególnie zagraża osobom w kryzysie bezdomności i najuboższym, dla których niemożliwe albo bardzo utrudnione staje się zastosowanie obecnie przyjętych zasad ochrony. Osoby te często pozostają w przestrzeni publicznej, przebywają w wieloosobowych salach schroniskowych lub mieszkają w lokalach o bardzo obniżonych warunkach higieniczno-sanitarnych.

W ramach wsparcia dla wybranych ośrodków przekazane zostaną m.in. materace, pościel, koce i ręczniki. Ponadto dodatkowe artykuły takie jak: dozowniki do środków myjących, spryskiwacze do środków dezynfekcyjnych, pojemniki na żywność oraz termosy. Produkty te pozwolą poprawić warunki w schroniskach. Doposażą punkty wydawania żywności oraz odzieży, umożliwią dezynfekcję rąk i zabezpieczenie żywności, a tym samym pomogą w ochronie przed zachorowaniami na COVID-19.

IKEA przekaże dla Polski milion euro, aby wspomóc system ochrony zdrowia oraz zapewnić środki niezbędne do życia społecznościom i konsumentom dotkniętym koronawirusem.

IKEA (Grupa Ingka) zdecydowała się udzielić pomocy doraźnej w formie darowizn o łącznej wartości 26 milionów euro. Wsparciem w pierwszej kolejności będą objęte osoby z grup wysokiego ryzyka oraz osoby, które niosą pomoc w walce z epidemią koronawirusa. Działania będą się koncentrować na dostarczaniu najpotrzebniejszych rzeczy, takich jak: łóżka, pościel, jedzenie oraz zabawki do szpitali, centrów medycznych i schronisk. Darowizny pozwolą 30 krajom, w których Grupa Ingka prowadzi swoją działalność, podjąć natychmiastowe działania w swoich lokalnych społecznościach. Do Polski trafi pomoc o łącznej wartości miliona euro.

IKEA (Ingka Group) ogłosiła podjęcie szeregu szeroko zakrojonych działań mających na celu ochronę zdrowia oraz zapewnienia środków niezbędnych do życia osobom dotkniętym pandemią koronawirusa. Dodatkowo IKEA Foundation, międzynarodowa organizacja charytatywna IKEA, zaangażuje się w finansowanie części działań z zakresu reagowania kryzysowego.

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Świat w ostatnich latach szybko się zmieniał. Kultura tym zmianom również próbowała dorównać. Zazwyczaj jednak odświeżanie oferty kulturalnej, unowocześnianie jej i dopasowywanie do obowiązujących trendów działo się wolniej, niż w przypadku świata biznesu. Powodów było sporo – mniejsze środki, nadmierna liczba obowiązków, za mało rąk do pracy. Tak myśleliśmy o przyczynach tego stanu rzeczy – jako animatorzy kultury, menedżerowie, pracownicy merytoryczni. Transmisje online spotkań z twórcami czy koncertów były wisienką na torcie. Tłumaczenia na język migowy często były traktowane jako ekstrawagancja, innowacja, a także – co smutne – dodatkowy koszt. Dziś jednak, kiedy w ciągu jednego miesiąca musieliśmy przewartościować nasze myślenie o PRAWDZIWEJ dostępności kultury, okazało się, że niektóre zmiany można wdrożyć niemal z dnia na dzień. Kiedy nie możemy wyjść ze znajomymi na festiwal, uczestniczymy w nim domu. Gdy nie możemy pójść do księgarni – kupujemy e-booka lub audiobooka. Kiedy kina nie witają nas szybko zmieniającymi się trailerami kolejnych tytułów wchodzących narynek, kupujemy najnowsze filmy, które w zwykłych warunkach właśnie wchodziłyby na ekrany, poprzez serwisy streamingowe.

Dzięki temu coraz większa część społeczeństwa zaczyna zdawać sobie sprawę z faktu, że kultura nie jest dodatkiem do naszego życia. Kultura jest z nim nierozerwalnie związana i często nie wiedzieliśmy, że jest tuż obok nas, że jest tak blisko.

Jako Krakowskie Biuro Festiwalowe właściciel ponad 70 marek, w ramach których na co dzień realizujemy działania w obszarach literatura, muzyka, film, przemysł spotkań i wydarzenia społeczne, od dłuższego czasu zwracaliśmy uwagę na to, by nasze wydarzenia były dostępne. Dla grup wykluczonych. Dla grup defaworyzowanych. Dla seniorów. Dla dzieci. Dla osób, które ze względów finansowych nie mogą uczestniczyć w życiu kulturalnym naszego miasta. To dlatego programując wydarzenia zaczęliśmy aktywnie analizować, jak każdy z realizowanych przez nas festiwali, jak każdy projekt i program może zostać udostępniony jeszcze szerszemu gronu odbiorców.

W czasie wydarzeń plenerowych zapewniamy więc specjalne platformy dla osób niepełnosprawnych i dla osób z dysfunkcjami ruchu oraz ich opiekunów. W czasie spotkań w zamkniętych przestrzeniach – sala koncertowych, salach widowiskowych zapewniamy audiodeskrypcję. Wybrane wydarzenia tłumaczymy na język migowy, a nasi współpracownicy sami się go uczą. Na szczęście staje się to u nas obowiązującym standardem i już widzimy o wiele większe zainteresowanie naszymi działaniami wśród osób, do których wcześniej nie docieraliśmy.

Jednym z przykładów, który dobitnie pokazuje, że otwieranie się na nowych odbiorców w tych zaskakujących dla nas czasach, powinno być na stałe wpisane w strategie instytucji kultury, jest niedawny festiwal Misteria Paschalia. Ze względu na obowiązujący stan epidemiczny, zostaliśmy zmuszeni go odwołać. Ta sytuacja zmorzyła jednak naszą kreatywności i wydarzenie w całości przenieśliśmy do sieci.

W ciągu tygodnia przeprowadziliśmy transmisję 8 koncertów na Facebooku, uruchomiliśmy internetowe radio, które nadawało codzienną audycję o muzyce dawnych wieków, udostępniliśmy melomanom eseje na temat kontekstów powstania najpiękniejszych utworów, które powstały między XV a XVII wiekiem. Dzięki temu Festiwal Misteria Paschalia stał się dostępny globalnie. Dla różnych odbiorców. Oczywiście pojawiło się jedno ograniczenie, które spowodowało, że część osób nie mogła skorzystać z naszej oferty – dostęp do sieci. Jednak już teraz wiemy, że w pojedynczych przypadkach i z tym problemem naszym widzom udał się uporać. Tegoroczna odsłona organizowanego przez nas wielkiego święta muzyki dawnej dotarła więc nie tylko do mieszkańców Krakowa i turystów wielu krajów Europy, którzy przybywali do nas specjalnie na koncerty (co roku od 6000 do 8000 osób). W tym roku dotarliśmy do kilkuset tysięcy osób, także spoza naszego kontynentu. Przez 8 kolejnych dni tworzyliśmy wspólnotę różnorodności w makroskali. Byli z nami także miłośnicy brzmień instrumentów dawnych z Indii i Meksyku! A wiemy to, dzięki narzędziom analitycznym, które dostarcza nam współczesna technologia.

Dziś więc włączanie ma charakter globalny. Opiera się zarówno na małych, lokalnych działaniach, jak i dużych krokach, które otwierają nas na cały świat. Świat, który nieustannie się zmienia. A my, jako instytucje kultury powinniśmy mieć to wpisane w nasze DNA, by szybko adaptować się, komentować otaczający nas świat i łączyć. Takich samych. I tych różnych od nas. Bo mimo, że osobno – wszyscy jesteśmy razem.

Izabela Helbin, dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego

LPP

LPP zatrudnia ok. 25 tysięcy osób w ponad 20 krajach na świecie, tak więc skala działalności i różnorodność zatrudnionych pracowników o odmiennych poglądach czy zwyczajach kulturowych może być kluczowym wyzwaniem organizacyjnym spółki. Zarówno ze względu na rozwój firmy jak i atmosferę pracy, istotne jest zarówno poszanowanie poglądów każdego pracownika, jak i umiejętne czerpanie inspiracji z różnych kultur.

„Traktujemy wszystkich tak, jak chcielibyśmy być sami potraktowani” – w tym zdaniu wyrażona jest jedna z ważniejszych wartości w LPP. To także część wstępu do naszego kodeksu etycznego „Zasady LPP”, który w sposób jasny i klarowny zakazuje dyskryminacji i wspiera różnorodność. By przekuć ideę w działania, w 2019 powołano zespół Diversity Team, który jest nieformalną grupą pracowników działu komunikacji i HR. Zespół skupił się przede wszystkim na zbadaniu tematu różnorodności i zwiększeniu swoich kompetencji (szkolenia, spotkania) oraz przeprowadzeniu badania wśród pracowników, by określić najważniejsze obszary, którymi powinien się zająć. Badanie ogólnofirmowe miało miejsce w czerwcu i pozwoliło na określenie, którymi obszarami różnorodności zespół powinien zająć się w pierwszej kolejności. Na tej podstawie w ramach zespołu powstały 4 mini-zespoły, które zaplanowały działania w każdym obszarze.

Wskaźniki do mierzenia postępów przypisane są do każdego obszaru indywidualnie. Często jest to zwiększenie wiedzy np. w zakresie zdrowia psychicznego czy LGBTQ+. Są to też faktyczne zmiany w dostępności dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W badaniu dotyczącym różnorodności – otrzymano prawie 100 odpowiedzi i ponad 50 sugestii (pytania otwarte), jakie działania należałoby podjąć. Ponadto ukonstytuował się stały Diversity Team, złożony z 8 stałych członków. Jednym z efektów jego działań w roku 2019 było także podpisanie Karty Różnorodności przez LPP.

Efektem reedukacji w temacie różnorodności w firmie jest utrzymywanie unikalnej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, w której podstawowymi wartościami jest otwartość i szacunek. Dobra atmosfera przekłada się na zaangażowanie i innowacyjność efektów dostarczanych przez pracowników, którzy są najcenniejszym źródłem wiedzy o firmie. Najważniejsze w podejściu LPP do różnorodności w sposób otwarty jest to, że firma traktuje różnice jako potencjał, czyli szansę rozwoju dla spółki, pracowników i środowiska pracy.

W 2020 roku zaplanowano realizację działań w czterech obszarach wskazanych przez pracowników. Jednym z planów jest także zwiększenie liczby osób zaangażowanych w Diversity Team poprzez zachęcanie do oddolnych inicjatyw wszystkich pracowników LPP. Jednym z narzędzi wykorzystywanych do tego celu będą minigranty firmowe, czyli fundusz przeznaczy na projekty własne pracowników. Zachęcamy, by były to także projekty wspierające różnorodność w firmie.

NatWest Poland

– Różnorodność jest źródłem inspiracji oraz zrównoważonych idei, wpływa na produkty i usługi, a w rezultacie na świat nas otaczający. Zróżnicowane środowiska są w stanie pobudzać innowacje, sprawniej funkcjonować i sprawiać, że nasze otoczenie jest lepsze. Te wartości są również odpowiedzią na wyzwania, które postawił przed światem COVID-19. Pandemia zmobilizowała cyfrową transformację w wielu firmach, w przypadku NatWest Poland poddał próbie nasze dotychczasowe starania. Jestem dumny z tego, jaką łatwością byliśmy w stanie zmobilizować niemal 1400 osób do zdalnej pracy, szybkością z jaką pracownicy dostali wsparcie informacyjne, gwarancje zatrudnienia i płacy oraz szerokiego wsparcia w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz ich rodzin.  W odpowiedzi pracownicy wykazali się bardzo dużą elastycznością i odpowiedzialnością w adaptacji do zmiennej sytuacji. Ostatnie tygodnie wybitnie udowodniły, że warto jest tworzyć przejrzyste środowisko pracy, gdzie każdy może zabrać głos i szukać wsparcia ludzi pragnących wesprzeć wspólny cel aby być w stanie odpowiedzieć na każde wyzwanie niezależnie od okoliczności i miejsca wykonywania pracy – mówi Andrzej Pacek, Head of NatWest Poland.

 W obliczu pandemii NatWest podjął zdecydowane kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i pracownicom, zaczynając od gwarancji zatrudnienia i wypłacenia podwyżek oraz bonusów wynikających z rocznego przeglądu wynagrodzeń. W odniesieniu do stanu wyjątkowego, przede wszystkim wszyscy byliśmy przygotowani do pracy z domu, zarówno pod kątem specyfiki takiej pracy, jak i pod kątem technologicznym. Dodatkowo firma wprowadziła dedykowane wsparcie i szereg udogodnień, między innymi:

  1. Możliwość wzięcia 100% płatnej nieobecności dla rodziców i opiekunów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z zamknięciem placówek edukacyjnych (brak ograniczeń wieku dzieci, absencje poszerzone o osoby starsze lub z niepełnosprawnością)
  2. Możliwość wzięcia 100% płatnej nieobecności, jeśli pracownik przejawia symptomy znamienne dla covid-19, takie jak podwyższona temperatura, kaszel, ból mięśni i stawów
  3. Jeszcze bardziej elastyczne podejście do godzin pracy, możliwość rozpoczęcia i zakończenia pracy później lub wcześniej w zależności od potrzeb lub wykonywania jej z przerwami (np. na opiekę nad dzieckiem)
  4. Możliwość wypożyczenia narzędzi pracy od firmy, w tym wygodne, ergonomiczne krzesła, klawiatury, monitory, itp.
  5. Poszerzona oferta tzw. ‘Wellbeing Hubu’ skoncentrowana w tym trudnym czasie na zdrowiu psychicznym i fizycznym z dużą ofertą dedykowanych webinarów i warsztatów online, w tym wykupiony dla pracowników pakiet ćwiczeń, które można wykonywać w domu
  6. Dedykowany tzw. ‘Coronavirus Communications Hub’ z ciągle aktualizowaną informacją z różnych krajów odnośnie rozwoju sytuacji z covid-19 i obszernym FAQ dla pracowników
  7. Stały pakiet wsparcia, tzw. ‘Employee Assistance Programme’ dla pracowników, którzy chcieliby się skonsultować lub poradzić np. w sprawach finansowych w tym trudnym okresie

Pojawiło się również wiele inicjatyw mających na celu niesienie pomocy w tych niezwykłych okolicznościach, między innymi:

– do naszego biura co tydzień dostarczane są świeże owoce dostępne dla wszystkich pracowników. Zdecydowaliśmy się nie rezygnować z tej usługi w czasie, kiedy nasi pracownicy nie mogą z niej skorzystać, ale przekierować dostawy do szpitala MSWiA. Tym sposobem nasz dostawca nie traci zlecenia, a szpital ma cotygodniową dostawę świeżych owoców dla służby medycznej i pacjentów.

– kolejną inicjatywą podjętą przez pracowników jest szycie maseczek ochronnych. Osoby, które posiadają maszyny do szycia w wolnym czasie szyją maski, inni pomagają w zorganizowaniu materiału oraz promocji akcji wśród pracowników NatWest. 

Orange Polska

Ruszyła specjalna akcja Orange Polska wspierająca zdalną naukę. Nawet 200 GB internetu do wykorzystania z kodem EDUFLEX.

Zgodnie z zapowiedzią od dzisiaj uczniowie i ich rodzice, studenci oraz nauczyciele mogą skorzystać z Orange Flex przez dwa miesiące za złotówkę miesięcznie. Na naukę otrzymają nawet 200 GB do wykorzystania w smartfonie, tablecie czy komputerze.

Fundacja PGNiG

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polski Związek Głuchych, przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, uruchamiają wideoinfolinię dla osób głuchych, potrzebujących informacji na temat koronawirusa. Linia będzie działać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, aby zapewnić stały dostęp do wsparcia i pomocy.

Infolinię będzie obsługiwał Polski Związek Głuchych w trybie 24/7. W akcję zaangażowani są tłumacze Polskiego Języka Migowego z całej Polski, którzy będą pracować w systemie zmianowym na smartfonach lub laptopach z dostępem do Internetu.

Osoba głucha będzie mogła zadzwonić na infolinię i uzyskać informacje na temat koronawirusa oraz sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia. Uruchomienie infolinii będzie też korzystne dla placówek służby zdrowia oraz służb ratownictwa medycznego, gdyż ułatwi przeprowadzenie wywiadów lekarskich z pacjentami głuchymi i przyśpieszy ewentualną diagnozę i leczenie.

PZU

PZU uruchomił bezpłatną pomoc prawną w związku z pandemią koronawirusa. Dzięki niej osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą dowiedzą się, jak ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS i uzyskać tzw. świadczenie postojowe, a pracownicy otrzymają wsparcie w zakresie prawa pracy.

Rossmann

Rossmann jest sygnatariuszem Karty Różnorodności od 2017 roku. Tym samym firma nie tylko potwierdziła swoją chęć i gotowość do respektowania jej postanowień, ale także zadeklarowała chęć promocji tych wartości.  W 2019 r. przygotowano dla pracowników Drugi Dzień Różnorodności. Skupiono się na dwóch tematach: na komunikacji oraz szeroko rozumianych barierach.

Pracownicy centrali mogli przekonać się jak trudno jest poruszać się na wózku inwalidzkim, jak widzą świat osoby dotknięte spektrum autyzmu, co znaczy być osobą słabowidzącą, a także jak trudno jest być seniorem. By uwrażliwić pracowników na otaczający ich świat, przygotowano dla nich 3 strefy: – strefa doświadczenia, w której każdy pracownik przy użyciu kombinezonu geriatrycznego mógł na własnej skórze doznać ograniczeń fizycznych, z jakimi borykają się seniorzy, spróbować poruszać się wózkiem inwalidzkim lub sprawdzić jak świat widzą osoby słabowidzące i ze spektrum autyzmu; – strefa wiedzy – warsztaty dla pracowników z komunikacji w różnorodnym świecie; strefa emocji – spotkanie z Michałem Ławryszkiem, który pomimo swojej niepełnosprawności podróżuje, nurkuje, jeździ na quadach, itp. Firmie bardzo zależy, aby uwrażliwić się na drugiego człowieka, nie bać się jego „odmienności”, pomagać kiedy sytuacja tego wymaga, ale przede wszystkim okazywać zrozumienie i nie wykluczać ze społeczeństwa.

Pfizer Polska

Veolia Polska

Wypowiedź Agaty Mazurek-Bąk, członkini zarządu Grupy Veolia w Polsce, dotycząca istotności zarządzania różnorodnością w dobie pandemii, jaka jest COVID-19.