Powstał „Pojęciownik równościowy”

26 października 2021

Od „ableizmu” do „zakazu dyskryminacji” – tak w dużym skrócie można opisać „Pojęciownik równościowy” – poradnik językowy, stworzony przez Zespół ds. polityki równości i różnorodności w poznańskim Urzędzie Miasta. Poznań jest Sygnatariuszem Karty Różnorodności od 2016 r.

W publikacji znalazło się ponad 100 pojęć i definicji istotnych w niedyskryminującej komunikacji, wrażliwej na różnorodność – uszeregowanych od A do Z. To propozycja poznańskiego magistratu dla wszystkich osób, które chcą, aby ich język nie ranił innych ludzi.

– Poradnik opracowany przez Zespół ds. polityki równości i różnorodności ma pomóc komunikować się w sposób wrażliwy na innych oraz zachęcić do wyjścia z utartych schematów językowych, które często krzywdzą i wykluczają. Miasto Poznań stawia na otwartość i równość wszystkich mieszkańców i mieszkanek, z poszanowaniem ich różnorodności. Serdecznie zachęcam do korzystania z „Pojęciownika równościowego” po to, aby stosować rozumny i empatyczny język szacunku oraz wspólnie tworzyć dobre standardy wzajemnych relacji – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Poradnik ma służyć jako narzędzie wspierające proces budowania miejskiego programu na rzecz równości i różnorodności. Pozwala uwspólnić rozumienie kluczowych pojęć z zakresu polityki równościowej. Jest to niezmiernie ważne zwłaszcza w przypadku współpracy wielu osób o charakterze interdyscyplinarnym.

„Pojęciownik równościowy” to swego rodzaju podręczny słownik terminów, co do znaczenia których wciąż nie wszyscy mają pewność. Powstał po to, aby każda osoba mogła sprawdzić, co dane słowo oznacza albo czy nie jest ono obraźliwe lub wykluczające.

– Opublikowany w formie aktywnego dokumentu pdf pozwala swobodnie wyszukiwać potrzebne definicje słów i pojęć. – Jest to projekt otwarty. Planujemy cyklicznie uzupełniać poradnik o nowe terminy. Zapraszamy wszystkie osoby korzystające z „Pojeciownika” do zgłaszania pojęć i słów, które mogłyby lub powinny się tam znaleźć. Chcemy, aby publikacja była narzędziem użytecznym i aktualnym dla wszystkich. Chętnie też podzielimy się „Pojeciownikiem” z innymi samorządami. Na początek z członkami Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich, którzy już na niego czekają – wyjaśnia Marta Mazurek, miejska radna, przewodnicząca Zespołu ds. polityki równości i różnorodności, który opracował publikację.

Pobierz publikację >>

„Pojęciownik równościowy” jest dostępny także na stronach Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności oraz w zakładce Sprawy Społeczne i Zdrowie.

Urząd Miasta Poznania jest Sygnatariuszem Karty Różnorodności od 17 listopada 2016 r.

Źródło: poznan.pl