Powstał klub Champions of Change, działający na rzecz wspierania kobiet i różnorodności w biznesie

6 listopada 2018

Zwiększenie liczby kobiet na wysokich stanowiskach, likwidacja luki płacowej oraz skuteczniejsze wprowadzanie narzędzi sprzyjających lepszemu wykorzystaniu talentów kobiet i mężczyzn – to cele, które postawił przed sobą klub Champions of Change na kolejne 12 miesiecy. To pierwsza taka orgnizacja w Polsce, zrzeszająca prezesów dużych firm.

Deklarację powołującą klub do życia 25 października 2018 roku podpisało 6 prezesów, w tym czterech reprezentujących firmy z grona sygnatariuszy Karty Różnorodności – Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny w polskim oddziale Mastercard, Przemysław Gdański, Prezes Zarządu BGŻ BNP Paribas, Stoyan Ivanov, Dyrektor Generalny Coca-Cola Poland Services, Mark Loughran, Dyrektor Generalny Microsoft w Polsce, Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte Polska oraz Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy.

Klub powstał z inicjatywy założycielek Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką – Olgi Kozierowskiej i Olgi Legosz oraz Ambasadora Australii w Polsce, Paula Wojciechowskiego.

Inwestycje w różnorodność to klucz do konkurencyjności firmy

Wspieranie kobiet, równości i różnorodności jest nie tylko ważną wartością, ale także kwestią o znaczeniu społecznym i gospodarczym. Do tej pory kobiety działały samodzielnie na rzecz zmian. Mamy świadomość, że dziś to już nie wystarczy. Czas, by w zmiany włączyli się także mężczyźni – liderzy, którzy mając władzę, mogą włączyć się w działania i przyspieszyć te zmiany – podkreśla Olga Kozierowska, prezes Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.

Idea klubu, w którym liderzy ze świata biznesu działają wspólnie na rzecz kobiet i różnorodności, pochodzi z Australii, gdzie w 2008 roku powstał klub Male Champions of Change. Prezesi zrzeszeni w polskim klubie podkreślają, że choć ważna jest dla nich inspiracja międzynarodowymi rozwiązaniami, będą przede wszystkim współdziałać na rzecz wypracowania rozwiązań, które będą uwzględniały polską specyfikę i problemy. To przełoży się na lepsze wykorzystanie talentów kobiet i mężczyzn, a w konsekwencji na większą konkurencyjność firm. To także szansa na wciąganie na rynek pracy 4 milionów Polek, które pozostają nieaktywne zawodowo. A są potrzebne zarówno firmom, jak i polskiej gospodarce. Jak wynika z raportu Deloitte na zlecenie Coca-Cola „Ukryty potencjał polskiego rynku pracy. Kobiety nieaktywne zawodowo” – zwielokrotniając liczbę pracujących Polek do poziomu występującego w krajach „starej” UE, możemy zwiększyć PKB Polski o ponad 51 mld złotych do 2025 roku.

Mam ogromną satysfakcję, że australijska inicjatywa Male Champions of Change spotkała się z tak pozytywnym odzewem w Polsce. Cieszę się, że prezesi i dyrektorzy zarządzający największych firm w Polsce aktywnie angażują się w działania mające na celu zwiększenie liczby kobiet na kluczowych stanowiskach i poprawę warunków ich zatrudnienia. To niezmiernie ważne, by w pełni wykorzystać to, co mają do zaoferowania kobiety i nie ograniczać im możliwości rozwoju – mówi Paul Wojciechowski, Ambasador Australii.

Całym sercem wspieram postulaty, które zadeklarowaliśmy w ramach działań Klubu Male Champions of Change. Wierzę, że przyczynią się one do zwiększania roli kobiet w biznesie i wyrównania ich szans na rynku pracy. Chcemy być liderami zmian, którzy wskażą drogę innym menedżerom i zainspirują ich do walki ze stereotypami.  Jest to konieczne, aby funkcjonować w środowisku o równych szansach dla wszystkich, co ma wpływ nie tylko na lepszą równowagę w miejscu pracy, ale również na wyniki finansowe firm, dzięki wykorzystaniu potencjału różnorodności – mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny Mastercard w Polsce.

 Konkretne działania zamiast pustych deklaracji

Na pierwszym spotkaniu klubu uczestnicy wyznaczyli 3 zagadnienia, którymi będą zajmować się w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. Członkowie klubu postanowili, że:

  • Nie będą uczestniczyć w panelach i dyskusjach, w których nie ma przynajmniej jednej kobiety.
  • Zintensyfikują działania na rzecz wprowadzania elastycznego czasu pracy oraz budowania ścieżki kariery w firmie z uwzględnieniem urlopów macierzyńskich oraz tacierzyńskich.
  • Zintensyfikują działania na rzecz likwidacji luki płacowej.

Kolejnym krokiem będzie powołanie zespołów roboczych złożonych z ekspertów z firm założycielskich. Zespoły robocze będą zbierać i opracowywać dobre praktyki oraz rozwiązania. Podjęte działania będą monitorowane, a ich efekty będą mierzone. Rezultaty zostaną przedstawione w październiku 2019 roku.

Celem klubu jest edukacja, budowanie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami, ale przede wszystkim stworzenie narzędzi, przynoszących konkretne rezultaty i dających się zastosować także w innych firmach zainteresowanych lepszym wykorzystaniem talentów kobiet i mężczyzn oraz budowaniem różnorodności.

źródło: mat. pras. Sukces Pisany Szminką