Powstaje baza ekspertek wszelkich dziedzin

22 marca 2013

Kobiety – Ekspertki to projekt Fundacji Kobiety Nauki, którego celem jest stworzenie bazy ekspertek (naukowczyń, specjalistek, praktyczek), wszelkich dziedzin, dla świata mediów, trzeciego sektora oraz władz publicznych.

Ma być to odpowiedź na dominację męskich ekspertów, ale przede wszystkim promocja naukowej i fachowej wiedzy oraz doświadczenia Polek.

Pobieżna nawet analiza popularnych programów publicystycznych czy wypowiedzi prasowych pokazuje, że nie tylko zresztą w Polsce, dominującym trendem jest zapraszanie w charakterze ekspertów mężczyzn. Nie podważając ich kompetencji ani dorobku czy doświadczenia, Fundacja Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki za jeden z celów postawiła sobie wprowadzenie swoistego balansu w tej sferze.

Aby ułatwić zainteresowanym dotarcie do właściwych osób i “adresów” potrzebna jest baza ekspertek on-line.

Oczywistym jest, że w sferze nauki, a także działalności społecznej bądź zawodowej, mamy znaczącą ilość kobiet, które uznać należy za autorytety w swojej dziedzinie. Dlaczego zatem nie korzystać z ich wiedzy, kompetencji czy dorobku? Kobiety-Ekspertki dzieląc się wiedzą, doświadczeniem, komentując, dyskutując będą nie tylko mogły stanowić bezcenne źródło informacji bądź praktycznych wskazówek w wielu dziedzinach, ale będą jednocześnie czynnikiem wzbogacającym sferę publiczną, wprowadzającym kobiecy punkt widzenia, a także budującym określony wizerunek kobiet w mediach, które, jak doskonale wiemy, w dużej mierze kreują wizję współczesnego świata i społeczeństwa.

Stąd też organizatorzy projektu czekają na kandydatury na adres ekspertki@kobietynauki.org po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Należy wysłać krótką notę biograficzną, zawierającą obszary i dziedziny działalności, w której osoba zgłaszająca jes specjalistką.

Źródło: kobietynauki.org