#PowiedzCześćRóżnorodności razem z nami! Takiej kampanii społecznej jeszcze nie było!

4 lipca 2023

Pozostał miesiąc ogólnopolskiej kampanii społecznej #PowiedzCześćRóżnorodności. Jej inicjatorzy – Fundacja DEI Alliance oraz firma Better – połączyli siły z ponad 20 partnerami, by promować pozytywną siłę różnorodności.

Żyjemy w ogromnie zróżnicowanym świecie, a skala tego zróżnicowania coraz silniej dociera do społecznej świadomości. Czas potraktować to jako szansę na docenienie ogromnego bogactwa, jakie pojawia się wraz ze zjawiskiem różnorodności.

Firmy, które opierają swoje strategie i inicjatywy na różnorodności i włączeniu, budują takie miejsca pracy, w których osoby zatrudnione czują się dowartościowane, w których wspiera się je w realizacji ich potencjału.

 92% młodych Polaków wybrałaby pracodawcę, który dba o różnorodność i buduje włączającą kulturę organizacyjną, zaś 83% pracowników jest otwartych na pracę w różnorodnym i wielokulturowym zespole. Badania jasno pokazują oczekiwania pracowników i pracownic. To niewątpliwie motywacja do wdrażania strategii i działań na rzecz różnorodności i włączenia  mówi Paweł Niziński, prezes Better i jeden z inicjatorów Kampanii.

Moc osobistych historii w miejscach pracy

#PowiedzCześćRóżnorodności to kampania społeczna, która oddaje głos pracownikom i pracownicom konkretnych firm. Zaprasza ich do tego, by opowiedzieli o sobie, pokazali, co jest dla nich ważne, ale też podzielili się tym, jak osobiste doświadczenia budują miejsca pracy. Czy przekłada się to na atmosferę w zespole i wzajemną chęć współpracy? Czy pracodawcy – znając lepiej swoich pracowników i pracownice – skuteczniej odpowiadają na ich potrzeby?

Olga z CD PROJEKT RED, Ania, Gosia i Pierre z Philip Morris, Alisa z Deloitte, Krzysztof z Leżę i Pracuję, Anita z Grupy ANG, Anna z Sharebee, Omaid z Inclusive.Buzz zapraszają nas do swojego świata i dzielą się swoimi historiami. Pokazują także, że ich doświadczenia, wielowymiarowość ich tożsamości są mile widziane w miejscach pracy. Partnerzy strategiczni kampanii – firmy, w których pracują bohaterowie i bohaterki – udowadniają, że docenienie różnorodności, a także autentyczne budowanie kultury włączającej wzmacnia całą organizację. Chętnie też dzielą się swoimi praktykami.

– To, że takie kampanie powstają, oznacza że w temacie różnorodności mamy jeszcze wiele do powiedzenia, a przede wszystkim – do zrobienia. Cieszy nas fakt, że w debatę na temat istoty budowania równościowego środowiska pracy włącza się biznes, którego działania w tym zakresie mają ogromne znaczenie. W Philip Morris przeprowadzamy transformację naszego biznesu m.in. w oparciu o wartości wynikające z naszej strategii I&D (Inclusion & Diversity).  Wiemy, że różnorodność świadczy o naszej sile, dlatego cieszymy się, że możemy być częścią tej kampanii – mówi Ewa Sobiech, Menedżerka ds. Zaangażowania Pracowników, Inkluzywności oraz Różnorodności w Philip Morris w Polsce.

Człowieka nie da się opisać jednym słowem

Takie hasło przewodnie towarzyszy kampanii #PowiedzCześćRóżnorodności. Tożsamość wszystkich osób zbudowana jest z licznych elementów, a sprowadzanie człowieka do jednej cechy zawsze jest niekompletne i bywa krzywdzące. Kampania ma na celu pokazanie wielowymiarowości różnorodności i zachęcenie do holistycznego podejścia do pracowników i pracownic. Takie podejście umożliwia zrozumienie różnych perspektyw, doświadczeń, ale też barier i szans rozwoju w miejscu pracy.

– Dbanie o różnorodność, czyli foster inclusion, to jedna z wartości Deloitte, dlatego udział w tej kampanii jest dla nas szczególnie ważny. Jednocześnie marzę o rzeczywistości, w której inicjatywy z zakresu DEI nie będą potrzebne, bo społeczeństwo i miejsca pracy będą przyjazne i otwarte dla wszystkich bez względu na płeć, wiek, orientację psychoseksualną, narodowość czy stopień sprawności – mówi Maja Zabawska, partnerka w Dziale Doradztwa Podatkowego, liderka Diversity Equity Inclusion w Deloitte.

Każde miejsce pracy może (i powinno) być otwarte na różnorodność

Organizatorzy i partnerzy kampanii pochodzą z różnych sektorów, reprezentują różne branże i różnej wielkości organizacje. Łącząc się w kampanii pokazują, że dostrzeżenie różnorodności i budowanie włączających miejsc pracy jest dla każdego. W ten sposób zapraszają też inne organizacje i firmy, by przyłączyły się do świętowania różnorodności.

– Dołączenie do akcji #PowiedzCześćRóżnrodności jest kolejnym krokiem w naszych działaniach na rzecz otwartości w branży gier wideo. Nasza największa siła to ludzie i ich różnorodność, dlatego mocno stawiamy na to, by tę różnorodność pielęgnować, tworząc bezpieczne i przyjazne warunki pracy. Wierzymy, że inkluzywne środowisko CD PROJEKT RED wspomaga rozwój nie tylko naszych pracowników, ale i całej branży – mówi Agnieszka Szamałek-Michalska, Culture, Diversity & Inclusion Director w CD PROJEKT RED. 

Dołącz do Kampanii! Twoja historia też jest ważna

Świętować mogą nie tylko organizacje; również indywidualne osoby. Dlatego na specjalnie dedykowanej kampanii stronie www.czescroznorodnosci.pl powstało narzędzie #DiverStory, dzięki któremu każdy i każda z nas może opowiedzieć o sobie.

Źródło: inf. pras.