Poszukiwany „Człowiek bez barier 2016”

6 października 2016

Stowarzyszenie Przyjaciół „Integracja” szuka osoby z niepełnosprawnością, która jest aktywna, bezinteresownie pomaga innym, a jej życie społeczne lub zawodowe oraz sposób radzenia sobie z niepełnosprawnością mogą stać się wzorem do naśladowania dla innych.   czbb

Kandydatów do konkursu „Człowiek bez barier 2016” można zgłaszać do 24 października 2016 roku.

 Konkurs „Człowiek bez barier” jest organizowany już po raz 14. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Jego celem jest promocja osób z niepełnosprawnością, których społeczna aktywność, zaangażowanie i postawa są dla innych przykładem i źródłem motywacji do przełamywania barier w życiu codziennym. Nowością w tym roku będzie wybór osoby z niepełnosprawnością, aktywnie działającej w sieci. Wybierając „Osobowość internetową” chcemy nagrodzić blogera, vlogera, kogoś kto prowadzi ciekawy serwis, bądź stworzył aplikację, ułatwiającą życie osobom z niepełnosprawnością.

Zgłoszenia kandydata do Konkursu „CZŁOWIEK BEZ BARIER 2016” musi zawierać:

  • dane Kandydata: imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy;
  • dane Zgłaszającego: imię i nazwisko lub nazwę oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej reprezentującej Zgłaszającego, adres oraz telefon kontaktowy;
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego (dotyczy osób fizycznych) według załączonego formularza;
  • opis Kandydata uzasadniający zgłoszenie, w szczególności jego osoby oraz działalności;
  • rekomendacje kandydatury od osób fizycznych lub prawnych;
  • aktualne zdjęcie Kandydata w wersji elektronicznej;
  • zgodę Kandydata na: udział w Konkursie, przetwarzanie danych osobowych Kandydata w celu udziału w Konkursie, nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z realizacją Konkursu.

Organizator Konkursu dokonuje weryfikacji nadesłanych zgłoszeń pod kątem spełnienia kryteriów formalnych, a następnie wyłania 15 Kandydatów, którzy zostaną zaprezentowani Kapitule Konkursu. Na wyłonionych przez organizatora Kandydatów głosować mogą także użytkownicy portalu www.niepelnosprawni.pl – najlepszy z nich otrzyma Nagrodę Publiczności. Tegorocznych laureatów poznamy podczas uroczystej gali 2 grudnia 2016 roku.

Zgłoszenie kandydata do Konkursu „Człowiek bez barier 2016” jest okazją do odkrycia nieprzeciętnych osób i opowiedzenia o nich światu. Kandydata do konkursu może zgłosić każdy.

Zgłoszenia można przesłać pisemnie na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Andersa 13; 00-159 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Człowiek bez barier 2016”, lub mailem na adres: czlowiekbb@integracja.org, umieszczając w temacie tekst: Konkurs „Człowiek bez barier 2016”.

Formularz dostępny jest na stronie internetowej: www.niepelnosprawni.pl/czlowiekbezbarier. Tam też znajduje się regulamin konkursu.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 22 530 65 70 lub  mailowo: czlowiekbb@integracja.org.