Postaw na pracę – możliwości i korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych

21 listopada 2013

Fundacja Aktywizacja (d. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) organizuje konferencję „Postaw na pracę – możliwości i korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych”, która odbędzie się 28 listopada na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, będącej Partnerem konferencji. Wydarzenie to jest jednocześnie okazją do oficjalnej inauguracji działalności Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.00 wystąpieniem przedstawiciela Zarządu Fundacji Aktywizacja, Mirosławy Nowak-Dziemianowicz – Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Sławomira Piechoty – Posła na Sejm RP. Udział w konferencji zapowiedział również Maciej Lis – Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich.

Celem konferencji jest promocja zatrudniania osób niepełnosprawnych. Pierwsza część spotkania zostanie poświęcona aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na dolnośląskim rynku pracy. Głos w tej sprawie zabiorą m.in. Andrzej Mańkowski – Dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Wioletta Boczar – Rzeczniczka studentów i doktorantów z niepełnosprawnością w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. W kolejnych częściach konferencji zostaną zaprezentowane dobre praktyki zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz zostanie przeprowadzony panel dyskusyjny pt. „Co zyskasz zatrudniając osobę niepełnosprawną?”. Panel moderowany będzie przez Małgorzatę Gorący – Wiceprezes Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych
z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich, Pani Ireny Lipowicz. Jest to kolejne wydarzenie z cyklu 50 spotkań z pracodawcami, które odbędą się  na terenie całego kraju.

Do udziału w konferencji zapraszamy pracodawców, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli samorządów, którzy są zainteresowani wspieraniem osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na adres wroclaw@idn.org.pl lub tel. +48 511 944 292. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.