Pomorze Zachodnie stawia na równość. Urząd Marszałkowski z Kartą Różnorodności

25 września 2018

Głośne „nie” dla każdej formy dyskryminacji w pracy. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przystępuje grona ponad 230 organizacji zaangażowanych w Kartę Różnorodności. Uroczyste podpisanie Karty przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz wicemarszałka Jarosława Rzepę odbyło się  w poniedziałek, 24 września 2018 r. w Szczecinie.

Podpisanie Karty odbyło się w obecności przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu, firm i instytucji z Pomorza Zachodniego, jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego, organizacji pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyła także Karolina Korwin-Piotrowska, która wygłosiła wykład „Gwiazdy i satelity, czyli jak świat pop-kultury kształtuje społeczną świadomość”.

– Nie mam cienia wątpliwości, że różnorodność wzbogaca. Wszystkie dojrzałe społeczeństwa  o tym doskonale wiedzą. Tylko trzeba dać jej szansę – być otwartym, tolerancyjnym. W czasach, kiedy łatwo nas wystraszyć, postraszyć innym, obcym, w szczególności musimy przywiązywać wagę do różnorodności. Można mieć najpiękniejszy i najbogatszy dom, ale gdy panuje w nim zła atmosfera, a człowiek człowiekowi wilkiem, to nikt w takim domu nie chce mieszkać. Chciałbym, żeby Pomorze Zachodnie zwłaszcza w tych trudniejszych czasach stawiało na tolerancję, otwartość i wymianę  poglądów. Możemy nie zgadzać się, ale powinniśmy szanować się. Chcemy dać swój przykład jako urząd – mówił podczas spotkania marszałek Olgierd Geblewicz.

W podobnym tonie wypowiadał się wicemarszałek Jarosław Rzepa

– Pytanie brzmi, czy umiemy ją szanować. Podpisanie Karty Różnorodności to dla nas zobowiązanie. Staramy się zwracać uwagę na równe traktowanie. Bliskie są nam sprawy mniejszości narodowych.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana już w 21 krajach Europy, skupiająca organizacje chcące aktywnie przeciwdziałać dyskryminacji w miejscu pracy, tworzyć przyjazne, włączające miejsca pracy.

– Podpisanie Karty Różnorodności to opowiedzenie się po stronie pewnych wartości. Komisja Europejska podkreśla, że zarządzanie różnorodnością prowadzi do zmiany społecznej, budowania szacunku wokół organizacji – wyjaśniała Marzena Strzelczak, dyrektor generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynująca inicjatywę w Polsce. Podczas wystąpienia dodała, że ludzie najczęściej dyskryminowani są ze względu na wiek. Szczegółowe dane w prezentacji niżej.

Od roku  2012, czyli od chwili uruchomienia inicjatywy w Polsce, dokument zobowiązało się przestrzegać 233 podmioty. Wśród nich są największe firmy, organizacje, ale i urzędy, choć te ostatnie w mniejszości.

Podpisaniu Karty towarzyszyła debata pod hasłem „Inni” w pracy. Rozmówcy podkreślali, że różnorodność jest bogactwem, ale też na co dzień spotykają się z głosami dyskryminacji.

Głos w dyskusji zabrali: Karolina Korwin-Piotrowska – dziennikarka, prezenterka, felietonistka, Izabela Kowalska – pracownica Starostwa Powiatowego w Stargardzie, osoba z niepełnosprawnością, Shivan Fate – Kurd, od 20 lat w Polsce, pracownik Urzędu Marszałkowskiego, Monika Tichy – prezeska Stowarzyszenia Lambda Szczecin, Jan Syrnyk – przewodniczący Szczecińskiego Oddziału Związku Ukraińców  w Polsce, Andrzej Smoliński – Fundacja „Pod Aniołem”. Rozmowę moderowała Gabriela Wiatr, rzecznik prasowy marszałka.

Podpisanie Karty Różnorodności jest dobrowolne i bezpłatne.

Proces wdrożenia Karty w Samorządzie Województwa  został  zainicjowany przez Wydział Współpracy Społecznej we współpracy z pełnomocniczką marszałka ds. kobiet i równego traktowania Bogną Czałczyńską.

źródło informacji i zdjęcie: http://www.wzp.pl