Polska o 9 pozycji w dół w Global Gender Gap Report

29 października 2012

Według tegorocznego indeksu mierzącego nierówności płci Global Gender Gap Index, kwestie równości płci w Polsce w porównaniu z innymi krajami wypadły gorzej. Polska spadła z miejsca 42 na 53 w rankingu Global Gender Gap Index.

W porównaniu z rokiem ubiegłym Polska wypadła gorzej w trzech z czterech wymiarów wskaźnika: ekonomicznym (72 pozycja – spadek z 65 miejsca), edukacyjnym (spadek z 28 miejsca na 34 miejsce) oraz politycznym (spadek z 46 miejsca na 40). Tylko wskaźnik związany ze zdrowiem poprawił się z 48 na 34 pozycję.

„W krajach, w których kobiety są bardziej wykształcone niż mężczyźni, zmieniło się podejście do małżeństwa i macierzyństwa, zgodnie z coraz większą partycypacją kobiet w sferze gospodarczej i politycznej” – zauważył współautor raportu Ricardo Hausmann, Director of the Centre for International Development at Harvard University.

Główne wnioski rankingu:

  • 82 z 132 krajów poprawiły równość gospodarczą w 2012 roku w porównaniu z 2011 rokiem
  • spośród czterech największych gospodarek światowych: USA, Japonia i Niemcy skuteczniej przeciwdziałały nierówności płci, zaś pozycja Chin delikatnie spada
  • Islandia, Finlandia, Norwegia i Szwecja osiągnęły wynik 80 proc., zaś na całym świecie wskaźnik wyniósł 60 proc.

Siódma edycja World Economic Forum Global Gender Gap Report 2012 wskazuje na silną pozycję krajów skandynawskich: Islandii, Finlandii, Norwegii i Szwecji ze wskaźnikiem powyżej 80 proc. Co oznacza, że w ciągu ostatniego roku tyle udało się tym krajom zlikwidować nierówności ze względu na płeć w różnych sferach życia. Na dole rankingu znajdują się kraje, które nadal potrzebują niwelowania dysproporcji w pozycji kobiet i mężczyzn (osiągnęły poziom 50 proc.), jednak połowa z badanych krajów nie uzyskała wyniku większego o 5 proc. w ciągu ostatnich 7 lat.

The Global Gender Gap Report szereguje 135 krajów, reprezentujących ponad 93 proc. światowej populacji według ich zdolności do niwelowania różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w czterech obszarach:

  1. Ekonomia: wysokość pensji, poziom udziału i dostępu do stanowisk wymagających wysokich kwalifikacji
  2. Osiągnięcia w edukacji: dostęp do podstawowej i wyższej edukacji
  3. Władza polityczna: reprezentacja w strukturach decyzyjnych
  4. Zdrowie: średnia długość życia

Cały raport Global Gender Gap Report 2012 dostępny tutaj

Źródło: World Economic Forum