Polska Karta Różnorodności – rok doświadczeń, rok wyzwań

1 lutego 2013

14 lutego 2013 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbędzie się seminarium „Polska Karta Różnorodności – rok doświadczeń, rok wyzwań”. Organizatorami wydarzenia są Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Rok po inauguracji Karty Różnorodności w Polsce przedstawiciele biznesu, administracji publicznej, instytucji, a także trzeciego sektora przedstawią ze swojej perspektywy doświadczenia związane z tematem różnorodności w miejscu pracy oraz  wyzwania jakie przed nimi stoją.

Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy m.in. patronów honorowych Karty Różnorodności  – Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.

Przedstawiciele inicjatorów Karty Różnorodności – czyli firm, które jako pierwsze podpisały Kartę – podzielą się swoimi doświadczeniami, zaś o wyzwaniach związanych z  różnorodnością będą mówić przedstawiciele NGO i innych instytucji. Wśród tematów znajdą się m.in. zarządzanie wiekiem, sytuacja osób niepełnosprawnych, klauzule społeczne czy kwoty w biznesie.

Konferencja zakończy się uroczystym podpisaniem Karty Różnorodności przez kolejne firmy: Bank BPH, CEMEX Polska Sp. z o.o., KPMG, PGNiG oraz Polska Telefonia Cyfrowa.

Rejestracja została zamknięta. W sprawie uczestnictwa prosimy o kontakt: kontakt@kartaroznorodnosci.pl

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny